Lappeenrannan Energiaverkot

Korkealaatuista ja häiriötöntä energian ja veden toimittamista.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Lappeenrannan Energiaverkot: korkealaatuista ja häiriötöntä energian ja veden toimittamista
Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa energian ja veden siirtämisestä asiakkaille sekä huolehtii, ylläpitää ja kehittää energia- ja vesiverkkoja.

Yhtiö perustettiin vuonna 2006, jolloin siihen siirrettiin sähkön, kaukolämmön ja maakaasun jakeluverkostot. Myöhemmin 1.3.2011 Lappeenrannan Energian ja Veden fuusiossa yhtiöön siirrettiin vesihuollon puhtaan veden, jäteveden ja huleveden verkostot ja näihin liittyvät laitteistot. Maakaasuverkostot siirtyivät Suomen Kaasuenergialle loppukesällä 2022.

Toiminnan lähtökohtana on korkealaatuisen ja häiriöttömän energian ja veden toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Painopistealueet ovat verkostojen suunnittelu, rakennuttaminen sekä käyttö ja ylläpito.

Pääasiassa toimimme Lappeenrannan kaupungin alueella, mutta sähkönjakelussa jakelualueeseen kuuluu vielä Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale sekä sähköverkko Saimaan kanavan vuokra-alueella.

Tulevaisuuden haasteena on verkostojen kehittäminen ja niiden elinkaaren optimointi siten, että voimme varmistaa asiakkaille yhä parempilaatuisen ja katkottoman energian ja veden toimituksen mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristön hyvinvointia silmällä pitäen.

Lappeenrannan Energiaverkoilla työskentelee noin 20 henkilöä.

Toimitamme kaukolämmön, veden ja sähkön asiakkaillemme syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Kohtelemme myös kaikkia sähkön myyjiä näiden samojen periaatteiden mukaisesti.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelma on jakeluverkkoyhtiöiden pitkän aikavälin verkon kehittämistä kuvaava suunnitelma, joka toimitetaan Energiavirastolle kahden vuoden välein. Tutustu kesäkuussa 2022 päivitettyyn Lappeenrannan Energiaverkkojen kehittämissuunnitelmaamme.

Syrjimättömyys Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä

Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Sähkömarkkinalaki edellyttää verkonhaltijalta toimenpideohjelmaa, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 3 ja 4 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Lisäksi verkonhaltijan tulee laatia kalenterivuosittain kertomus toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Tutustu Lappeenrannan Energiaverkkojen toimenpideohjelmaan ja sen tuoreimpaan raporttiin:

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.