Uusi jätevedenpuhdistamo

Seuraa tällä sivustolla Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon han​ketta

Lappeenrannan jätevedet käsitellään nykyisin pääosin Toikansuolla sijaitsevassa puhdistamossa ja puhdistetut jätevedet lasketaan Rakkolanjokeen. Nykyinen jätevedenpuhdistamo on kuitenkin laajan saneerauksen tarpeessa. Lappeenrannan Lämpövoima Oy on hakenut Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa Aluehallintovirastolta joulukuussa 2014. Lupapäätös tuli myönteisenä 29.8.2016.
 

Hankkeen taustaa lyhyesti

Vaihtoehtoisten jätevesien puhdistamon ja purkupaikkojen arvioimiseksi suoritettiin vuosina 2013–2014 ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n toimittama jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi päättyi syksyllä 2014 yhteysviranomaisena toimineen Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) antamaan lausuntoon.
 
Ympäristövaikutusten arvioinnin sekä Lappeenrannan jäte- ja jätevesiratkaisujen elinkaariarvioinnin (Wirma Lappeenranta Oy 2014) pohjalta Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 kokouksessaan rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon Hyväristönmäelle ja johtaa tehostetusti puhdistetut jätevedet Rakkolanjokeen. 
 

Viimeisimmäksi julkaistut tiedotteet hankkeesta

14.11.2017 Lappeenrannan kaupunki harkitsee etenemisvaihtoehtoja Hyväristönmäen osayleiskaava-asiassa

31.5.2017 Kolmas HYVÄ-asukastilaisuus esittelee asemakaavaa ja jätevedenpuhdis-tamon 3D-mallia

2.12.2016

Asukaskysely avattiin uudelleen Hyväristönmäen seudun asukkaille

19.11.2016 Hyväristönmäen osayleiskaavaehdotus esitellään asukkaille 24.11.

18.11.2016 Toinen asukastilaisuus Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamosta 22.11.

 

12.9.2016 Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon hanke etenee

27.5.2016 Hyväristönmäen asukaspaneeliin voi ilmoittautua myös sähköisesti

24.5.2016 Asukkaita kutsutaan mukaan uuden jätevedenpuhdistamon asukaspaneeliin

16.5.2016 Euroopan parhaan jätevedenpuhdistamon suunnittelu on alkanut

13.5.2016 Tervetuloa HYVÄ-blogimme seuraajaksi!