Ympäristöystävällistä ja energiatehokasta energiaa

Lappeenrannan Energia Oy:n oma sähkön ja lämmön tuotanto perustuu pitkälti Kaukaan Voiman tuottamaan bioenergiaan. Lisäksi lämmöntuotannossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten teollisuusprosessessien ylijäämälämpöä. Lämmöntuotannon kulutushuiput katetaan omilla pääosin maakaasulla toimivilla lämpökeskuksilla.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuottaman sähkön lisäksi Lappeenrannan Energialla on tuulivoimatuotantoa Suomen Hyötytuulen omistusosuutensa kautta. Se osuus sähkön myynnistä, joka ylittää oman tuotannon, hankitaan sähköpörssistä.

Lisäksi Lappeenrannan Energia Oy myy asiakkailleen höyryä teollisuusprosesseihin. Höyry tuotetaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti maakaasulla.