Edistämme ympäristömme hyvinvointia – se on perusarvomme

Olemme sitoutuneet kehittämään pitkäjänteisesti toimintamme ympäristöystävällisyyttä.

Olemme investoineet voimakkaasti ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen myötä uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossamme on kasvanut valtakunnallisesti verrattuna suureksi. Olemme mukana edistämässä tuulivoimaa Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Tuulisaimaa Oy:ssä. Rauhan loma-asuntomessualueelle toimintamme lähienergiaa ja Joutsenon taajamaan vetylämpöä, josta päästönä syntyy vesihöyryä.

Sitoudumme käyttämään laitoksiamme ja rakentamaan verkostojamme ympäristöä kunnioittaen. Tunnistamme ja ennaltaehkäisemme rakentamisen sekä laitosten ja laitteiden käytön ympäristövaikutukset. Olemme nyt suunnittelemassa vesihuollon perusratkaisuja vuosikymmeneksi eteenpäin – ratkaisut tulee tehdä ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisesti unohtamatta teknistaloudellisuutta.

Tarjoamme sähköasiakkaille Metsävoima- ja Tuulivoima-tuotteita, joille Suomen Luonnonsuojeluliitto on myöntänyt EKOenergia-merkin.