Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys 2021

Pidämme huolta kotiseudustamme.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energian yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys 2021 kuvituskuva
Panostamme toiminnassamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja huomioimme ympäristönäkökohdat niin tuotteiden kuin palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Lappeenrannan Energia on toimivan kotiseudun taustavoima, joka rakentaa kestävää, turvallista ja hyvinvoivaa huomista.

Kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta

Kehityshankkeet, toiminnan jatkuva tehostaminen ja vaikuttaminen ympäristömme kehittämiseen näkyvät toiminnassamme aktiivisena osallistumisena yhteiskunnan eri sektoreilla. Keskeinen tekijä yhteiskuntavastuun kantamisessa on toimitusvarmuuden kehittäminen sähkönsiirron, kaukolämmön, maakaasun ja vesihuollon palveluissa.

Koko konsernina kunnianhimoinen tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2026. Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen ansiosta energianhankinta oli hyvin ympäristöystävällistä. Lappeenrannan Energian vuonna 2021 tuottaman kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 66 g/kWh, kun valtakunnallinen arvo oli 123 kg/MWh. ​Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat yli puolet pienemmät kuin Suomessa keskimäärin.

Vuodenvaihteessa 2020-2021 otettiin käyttöön uusi lämpölaitos Lauritsalassa.

Kaukoviisas -tuoteperheemme laajeni uusilla palveluilla yrityksille. Kotitalouksille kuin yrityksille markkinoimme ahkerasti läpi vuoden Vihreää kaukolämpöämme. 

Toimitusvarmuutta edistettiin vakaasti

Säävarman sähköverkon rakentaminen eteni vuonna 2021 suunnitelmien mukaan. Sähköverkkoihin investoitiin vuoden aikana 14,9 milj. euroa. Suurimmat työmaat olivat Korvankylän, Lemin ja Ylämaan taajamissa, missä saneerattiin asemakaava-alueella olevaa ilmajohtoverkostoa säävarmaksi.

Sähkönjakelun keskeytysten osalta vuosi 2022 oli hyvä. Merkittäviä sähkönjakeluun liittyviä poikkeustilanteitä ei ollut ja sähkönjakelun varmuutta kuvaavat tunnusluvut jäivätkin alhaiselle tasolle. Keskeytysaika jakeluverkkoalueella oli 1,38 h/asiakas eli alhainen yhtäjaksoisesti jo kymmenen vuoden ajan.. 

Vesihuoltoverkostoihin investoitiin 3,3 M€. Tästä suurin osa meni vanhojen verkostojen saneerauksiin. Suurimpia hankkeita olivat Lappeenrannan Huhtiniemenkadun päävesijohdon ja Ilottulan päävesijohdon saneeraukset. Jätevesiverkoston ”sukitusta” jatkettiin aiempien vuosien hyvien kokemusten perusteella. Pääviemäreiden sukkasujutusta tehtiin Ratakadulla noin 0,5 km.

Veden verkostojen vuototutkimuksia jatkettiin aiempien vuosien mukaan. Tutkimusten ansiosta vuoden aikana löydettiin puhtaan veden verkostoista 12 vuotoa. Vuoden lopussa puhtaan veden verkoston vuotovesiprosentti oli 9,8 %. 

Kaukolämpöverkoihin investointiin reilut 2 M€ pääasiassa vanhojen verkostojen uusimiseen. Suurin osa hankkeista toteutettiin vesihuollon sekä Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän (TYL) kanssa yhteistyössä. Isoimmat kohteet sijaitsivat Huhtiniemenkadulla, Maaherrankadulla, Raastuvankadulla sekä Hovinpellon alueella. Tykin alueen toimitusvarmuutta ja -laatua parannettiin rakentamalla alueelle uutta jakeluputkistoa. 

Vuoden aikana korjattiin 24 kaukolämpövuotoa verkostossa ja muita töistä johtuvia alueellisia käyttökeskeytyksiä oli 140. Näistä aiheutui asiakkaille keskimäärin 2,8 tunnin lämmöntoimituksen keskeytys vuoden aikana. 

Ympäristövastuut ja energiatehokkuus mukana arjessamme

Konsernin  ympäristövastuut  hoidetaan  toimintajärjestelmään  sisältyvän  ympäristöohjeistuksen  mukaisesti.  Lappeenrannan  Energia -konserni  osallistuu kokonaisuudessaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä toimia toteutettiin vuoden 2021 aikana kaikissa konsernin yhtiöissä.

Lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Lappeenrannan Lämpövoiman tuotantolaitokset.  Lämmön-, höyryn- ja varavoiman tuotantolaitosten päästöt eivät ylittäneet ympäristölupaehtoja.

Lappeenrannan Lämpövoiman kaksi kaasuturbiinia toimivat vuokrasopimuksen mukaisesti Fingrid  Oyj:n varatehona.  Kaukolämmön  ja  höyryn tuotantolaitokset toimivat suunnitellusti ilman merkittäviä häiriöitä. 

Mustolan lämpölaitoksen tontilla otettiin käyttöön uudenlainen sähköllä ladattava ja suolaan perustuvan Elstor Oy:n lämpövarasto.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen ansiosta energianhankinta oli hyvin ympäristö­ystävällistä.

Ympäristövastuullisuutta edistettiin vaihtamalla vuoden aikana lämpöyhtiön kolme dieselkäyttöistä autoa kaasukäyttöisiksi autoiksi.

Vuoden aikana sattuneet vahingot hoidettiin vastuullisesti

Vuonna 2021 vaurioitui yksi Energiaverkkojen jakelumuuntaja aiheuttaen maastoon pienen öljypäästön. Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevesiverkostossa tapahtui yksi päästötapaus vuoden 2021 aikana.

Oravaharjun jätevedenpuhdistamon tuloviemärin tukkeutuminen aiheutti noin 2000 kuution jätevesipäästön maastoon. 

Molempien tapahtumien vahingot ja päästöjen vaikutukset kartoitettiin, jäljet siivottiin ja raportti tapahtumasta toimitettiin viranomaisille. 

Tuulivoiman kehitys jatkuu

Lappeenrannan Energia on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja sen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus oli viime vuonna 67,6 (86,6) GWh. Hyötytuuli Oy teki vuonna 2021 investointipäätöksen Oosinselän tuulipuiston rakentamisesta Porin ja Eurajoen kuntien alueelle.

Lappeenrannan Energia Oy omistaa lisäksi vajaat 10 prosenttia tuulivoimayhtiöistä TuuliSaimaa Oy ja Lähituuli Oy.

Energia- ja vesiopetusta sekä verkostoyhteistyötä

Lappeenrannan Energia on paikallisesti tunnettu useiden energia- ja vesiasioiden opetuksen tukija. Peruskoulun tokaluokkalaisten valtakunnalliseen energiansäästöviikon kampanjaan osallistuttiin kymmenettä vuotta peräjälkeen. Lappeenrannan Energia oli viime vuonna mukana Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n Kaakkois-Suomen yrityskylän toiminnassa seitsemättä vuotta. Energia -konserni on mukana tukemassa opiskeluvälinein Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston ainutlaatuista oppimis- ja opetuskokokonaisuutta Lappeenranta Junior Universityä

Osallistuimme vuoden aikana useisiin eri ympäristö- ja ilmastoteemaisiin tapahtumiin kuten energiansäästöviikko, Lappeenrannan kaupungin Greenreality Karnevaali,  Maailman vesipäivä, Kaukon päivä ja Earth Hour. Toimimme aktiivisena yritysjäsenenä Greenreality Network-verkostossa, jonka puheenjohtaja toimi kertomusvuonna toimitusjohtajamme.

Sitoudumme puhtaaseen ja kestävään tulevaisuuteen:
Vuonna 2026
 maakunnan kymmenen tärkeimmän vetovoimatekijän joukkoon on nostettu ansaitusti maailman paras vesi, älykäs ja turvallinen sähköverkko sekä ainutlaatuinen, vihreä lämpö. 

Takaisin vuoden 2021 kohokohtiin

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.