Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys 2020

Lappeenrannan Energia
|
Puistomuuntamo Linnoituksessa
Me Lappeenrannan Energialla rakennamme kestävää tulevaisuutta. Panostamme toiminnassamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja huomioimme ympäristönäkökohdat niin tuotteiden kuin palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä.

Kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta

Kehityshankkeet, toiminnan jatkuva tehostaminen ja vaikuttaminen ympäristömme kehittämiseen näkyvät toiminnassamme aktiivisena osallistumisena yhteiskunnan eri sektoreilla. Keskeinen tekijä yhteiskuntavastuun kantamisessa on toimitusvarmuuden kehittäminen sähkönsiirron, kaukolämmön, maakaasun ja vesihuollon palveluissa.

Koko konsernina kunnianhimoinen tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2026. Kaukaan  Voima  Oy:n  biovoimalaitoksen  ansiosta  energianhankinta  oli  hyvin  ympäristöystävällistä. Lappeenrannan Energian vuonna 2020 tuottaman kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 68 g/kWh, kun valtakunnallinen arvo oli 127 kg/MWh. ​Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat siten yli 40 % pienemmät kuin Suomessa keskimäärin.

Vuoden 2020 aikana otettiin Joutsenon erillisverkossa käyttöön pellettiä käyttävä lämpökeskus

Hiilineutraali Vihreä Kaukolämpö lanseerattiin asiakkaillemme lokakuussa.

Toimitusvarmuutta edistettiin vakaasti

Sähköverkon vuoden 2020 sähköhäiriöiden vähentämisessä päästiin edelleen hyvään tulokseen, joskin Päivö-myrsky 30.6., kolmen myrskyn sarja elokuussa, Aila-myrsky 17.9. ja Liisa-myrsky 19.11. näkyvät keskeytystilastossa edellisvuoteen verrattuna. Keskeytysaika jakeluverkkoalueella oli 1,73 h/asiakas eli alhainen yhtäjaksoisesti jo yhdeksän vuoden ajan.. Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkui suunnitellusti muun rakentamisen ohella mm. Joutsenon Korvenkylässä, Lemin kirkonkylällä, Kuukanniemessä ja Savitaipaleen haja-asutusalueella. 

Veden verkostojen vuototutkimuksia jatkettiin aiempien vuosien mukaan. Tutkimusten ansiosta vuoden aikana löydettiin puhtaan veden verkostoista 16 vuotoa. Vuoden lopussa puhtaan veden verkoston vuotovesiprosentti oli 16,3 %. 

Kaukolämmössä aloitettiin uusien palvelutuotteiden kehittäminen ja pilotointi vuoden 2020 aikana. Kiinteistöjen olosuhdepalvelu saatiin kehitettyä valmiiksi ja se lanseerataan heti alkuvuodesta 2021.

Ympäristövastuut ja energiatehokkuus mukana arjessamme

Konsernin  ympäristövastuut  hoidetaan  toimintajärjestelmään  sisältyvän  ympäristöohjeistuksen  mukaisesti.  Lappeenrannan  Energia -konserni  osallistuu kokonaisuudessaan  Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämät käynnistysjärjestelyt toteutettiin Lappeenrannan Energiaverkoilla vuoden 2020 aikana. Lappeenrannan Lämpövoima on ollut mukana energiatehokkuusopimuksessa jo aiemmin.

Lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Lappeenrannan Lämpövoiman tuotantolaitokset. Lämmön-, höyryn- ja varavoiman tuotantolaitosten päästöt alittivat tänäkin kertomusvuonna ympäristölupaehtojen rajat. 

Lappeenrannan  Lämpövoiman  kaksi  kaasuturbiinia  toimii  vuokrasopimuksen mukaisesti Fingrid  Oyj:n  varatehona.  Kaukolämmön  ja  höyryn  tuotantolaitokset  toimivat suunnitellusti  ilman  merkittäviä  vikoja.

Vuoden aikana sattuneet vahingot hoidettiin vastuullisesti

Vuonna 2020 vaurioitui 2 jakelumuuntajaa aiheuttaen maastoon pieniä öljypäästöjä. Maastoon valuneet öljyt koottiin ja pilaantuneet maamassat vaihdettiin voimassa olevan ohjeen mukaisesti, jolloin maaston tila saatiin palautettua entiselleen. 

Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevesiverkostossa tapahtui kaksi päästötapausta vuoden 2020 aikana. Keväällä 24.2. sähkökatko aiheutti Mustolassa kahdella jätevedenpumppaamolla pienet ylivuodot ja 25.8. maskien aiheuttama keskussairaalan jätevesipumppaamon tuloviemärin tukkeutuminen aiheutti jätevesipäästön Saimaaseen. 

Molempien tapahtumien vahingot ja päästöjen vaikutukset kartoitettiin, jälkiä siivottiin ja raportti tapahtumasta toimitettiin viranomaisille. 

Tuulivoiman kehitys jatkuu

Suomen Hyötytuuli Oy täytti toissa vuonna 20 vuotta. Tuulisähköä on ollut tuottamassa koko yrityksen historian ajan myös Lappeenrannan Energia. Sen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus oli 86,6 (73,1) GWh. Hyötytuuli Oy teki vuonna 2020 investointipäätöksen Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentamisesta Keski-Pohjanmaalle Perhoon ja sen naapurikuntaan Kyyjärvelle. 

Lappeenrannan  Energia  Oy  omistaa  lisäksi  vajaat  10  prosenttia  tuulivoimayhtiöistä TuuliSaimaa Oy ja Lähituuli Oy.

Energia- ja vesiopetusta sekä verkostoyhteistyötä

Lappeenrannan Energia on paikallisesti tunnettu useiden energia- ja vesiasioiden opetuksen tukija. Peruskoulun tokaluokkalaisten valtakunnalliseen energiansäästöviikon kampanjaan osallistuttiin jo yhdeksättä vuotta peräjälkeen. Lappeenrannan Energia oli viime vuonna mukana Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n Kaakkois-Suomen yrityskylän toiminnassa kuudetta vuotta. Energia -konserni on tukenut opiskeluvälinein Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston ainutlaatuista oppimis- ja opetuskokokonaisuutta Lappeenranta Junior Universityä

Osallistuimme vuoden aikana useisiin eri ympäristö- ja ilmastoteemaisiin tapahtumiin kuten energiansäästöviikko, Lappeenrannan kaupungin Greenreality Karnevaali, Pohjoismainen sähkön päivä, Maailman vesipäivä, Kaukon päivä ja Earth Hour. Toimimme aktiivisena yritysjäsenenä Greenreality Network-verkostossa.

Vuonna 2026 maakunnan kymmenen tärkeimmän vetovoimatekijän joukkoon on nostettu ansaitusti maailman paras vesi, älykäs ja turvallinen sähköverkko sekä ainutlaatuinen, vihreä lämpö. 

Takaisin vuoden 2020 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.