Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys 2019

Lappeenrannan Energia
|
Mies istuu laiturilla ja onkii. Kuvituskuva.
Me Lappeenrannan Energialla rakennamme kestävää tulevaisuutta. Panostamme toiminnassamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja huomioimme ympäristönäkökohdat niin tuotteiden kuin palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä.

Kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta

Kehityshankkeet, toiminnan jatkuva tehostaminen ja vaikuttaminen ympäristömme kehittämiseen näkyvät toiminnassamme aktiivisena osallistumisena yhteiskunnan eri sektoreilla. Keskeinen tekijä yhteiskuntavastuun kantamisessa on toimitusvarmuuden kehittäminen sähkönsiirron, kaukolämmön, maakaasun ja vesihuollon palveluissa.

Toimitusvarmuutta edistettiin vakaasti

Sähköverkon vuoden 2019 sähköhäiriöiden vähentämisessä päästiin edelleen hyvään tulokseen, joskin vuoden alun tykkylumikausi ja Aaron päivän myrsky heinäkuussa näkyvät keskeytystilastossa edellisvuoteen verrattuna. Keskeytysaika jakeluverkkoalueella oli 1,6 h/asiakas eli alhainen yhtäjaksoisesti jo kahdeksan vuoden ajan.. Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkui suunnitellusti muun rakentamisen ohella mm. Savitaipaleella ja Joutsenossa. Investointien kasvaneen suunnittelutarpeen avuksi otettiin käyttöön myös ulkopuolisia palveluntuottajia.

Veden verkostojen vuototutkimuksia jatkettiin aiempien vuosien mukaan. Tutkimusten ansiosta vuoden aikana löydettiin puhtaan veden verkostoista 8 vuotoa. Vuoden lopussa puhtaan veden verkoston vuotovesiprosentti oli 12,0 %. Viemäriverkoston vuototutkimusten yhteydessä tarkastettiin vuoden aikana 1700 kaivoa. Tarkastusten seurauksena tehtiin noin 200 eri tyyppistä korjaustoimenpidettä.

Vuoden 2019 heinäkuussa käynnistettiin vesihuoltoverkoston viemäriverkoston sekaliittyjätutkimus Lappeenrannan ydinkeskustan alueella. Tutkimuksen tuloksena löytyi noin 100 asiakasta, joiden hulevedet oli johdettu viemäriverkostoon.

Kaukolämpöverkoilla tehtiin lämmöntoimituksen parantamiseksi iso investointi rakentamalla siirtoputkistoa Kaukaan Voiman voimalaitoksen edustalta Parkkarilankadulle ja liitettiin se edellisenä vuonna rakennettuun Valtakadun putkistoon.

Vuonna 2026 maakunnan kymmenen tärkeimmän vetovoimatekijän joukkoon on nostettu ansaitusti maailman paras vesi, älykäs ja turvallinen sähköverkko sekä ainutlaatuinen, vihreä lämpö. 

Koko konserni liittyi mukaan Energiatehokkuussopimukseen

Konsernin  ympäristövastuut  hoidetaan  toimintajärjestelmään  sisältyvän  ympäristöohjeistuksen  mukaisesti.  Lappeenrannan  Energia -konserni  osallistuu  kokonaisuudessaan  Elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin. Aiemmin Energiatehokkuussopimuksessa on ollut mukana konsernista vain Lappeenrannan Lämpövoima.

Lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Lappeenrannan Lämpövoiman tuotantolaitokset. Lämmön-, höyryn- ja varavoiman tuotantolaitosten päästöt alittivat tänäkin kertomusvuonna ympäristölupaehtojen rajat. 

Ympäristöystävällistä kaukolämpöä 10 vuotta

Pääosa Lappeenrannan Energian kaukolämmöstä tuotetaan ympäristöystävällisesti tehokkaana yhteistuotantona Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa. Tuotannon aloituksesta tuli syksyllä 2019 kuluneeksi 10 vuotta. Yhtiö osallistui juhlavuotensa kunniaksi myös UPM Kaukaan avoimiin oviin. 

Kaukaan Voima tuottaa pääosin biopolttoaineilla sähköä ja lämpöä osakkailleen. Yhtiön osuus on merkittävä myös Lappeenrannan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tutustu tarkemmin kaukolämmön energialähteisiin ja päästötietohin helmikuussa päivitetyssä artikkelissamme.

Tuulivoimalla vahvaa kehitystä 

Suomen Hyötytuuli Oy täytti viime vuonna 20 vuotta. Tuulisähköä on ollut tuottamassa koko yrityksen historian ajan myös Lappeenrannan Energia.

Suomen Hyötytuuli jatkoi vahvasti tuulivoimatuotannon kehittämistä. Yhtiö mm. osti Eranti Engineerin Oy:n meriliiketoiminnan ja Kyyjärvellä sijaitsevan Peuralinnan tuulipuistohankkeen sekä teki investointipäätöksen Polusjärven tuulipuiston rakentamisesta. Pyhäjoella sijaitsevaan Polusjärven tuulipuistoon rakennetaan 10 teholtaan 4,3 MW tuuliturbiinia. Puiston on tarkoitus olla tuotannossa vuoden 2021 kesällä. Lappeenrannan Energian omistusosuus Suomen Hyötytuulesta on 1/8. 

Energia- ja vesiopetusta sekä verkostoyhteistyötä

Lappeenrannan Energia on paikallisesti tunnettu useiden energia- ja vesiasioiden opetuksen tukija. Peruskoulun tokaluokkalaisten valtakunnalliseen energiansäästöviikon kampanjaan osallistuttiin jo kahdeksatta vuotta peräjälkeen. Lappeenrannan Energia oli viime vuonna mukana Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n Kaakkois-Suomen yrityskylän toiminnassa viidettä vuotta. Energia -konserni on tukenut opiskeluvälinein Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston ainutlaatuista oppimis- ja opetuskokokonaisuutta Lappeenranta Junior Universityä.  Osallistuimme vuoden aikana useisiin eri ympäristö- ja ilmastoteemaisiin tapahtumiin kuten Pohjoismainen sähkön päivä, Maailman vesipäivä ja Earth Hour. Toimimme aktiivisena yritysjäsenenä Greenreality Network-verkostossa.

Katso, miten Lappeenrannan, Lemin ja Taipalsaaren jätevesien puhdistuksesta huolehditaan jokainen hetki.

 

Takaisin vuoden 2019 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.