Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys

Lappeenrannan Energia
|
Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys
Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu ovat tärkeitä toimintaamme ohjaavia arvoja. Perustehtävämme on vastata asiakkaidemme energiatarpeiden täyttämisestä kilpailukykyisesti ja alueellamme lisäarvoa tuottavasti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta.

Toimitusvarmuus parantui entisestään

Keskeinen tekijä yhteiskuntavastuun kantamisessa on toimitusvarmuuden kehittäminen. Sähköverkon vuoden 2017 sähköhäiriöiden vähentämisessä päästiin selkeästi keskiarvoja parempaan tulokseen. Keskeytysaika oli 2,4 h/asiakas eli alhaisin kuuteen vuoteen. Lappeenrannan Energiaverkkojen kasvanut tuotto käytetään edelleen verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin. 

Kehityshankkeet, toiminnan jatkuva tehostaminen ja vaikuttaminen ympäristömme kehittämiseen näkyvät toiminnassamme aktiivisena osallistumisena yhteiskunnan eri sektoreilla. Avoimuus ja läpinäkyvät toimintamallit ovat tässä avainasemassa.

Kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta

Jokapäiväisessä toiminnassamme hoidamme ympäristövastuumme toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristö­ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi EU:n energiatehokkuusdirektiivien velvoitteisiin pohjautuva elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus sekä Energiapalvelujen ja Energiatuottajien toimenpideohjelmat vaikuttavat toimintamme taustalla. 

Kehitimme tietokantaa oman ympäristöraportointimme avuksi. Kantaan talletetaan kootusti ympäristönäkökohtiin liittyvät tapahtumat, havainnot ja ympäristöturvallisuuskulttuurin kehittämistä vaativat huomiot.

Ohjelman käyttöönotto alkoi alkuvuonna 2018 ja tulee jatkossa keskittämään huomiotamme ympäristöön päivittäin yhä tehokkaammin.

Uusiutuvien energialähteiden osuus vahvistuu. Myymämme sähkön alkuperästä uusiutuvia energialähteitä vuonna 2017 oli 22,7 %. Omista EKOenergia-tuotteistamme Tuulivoima on tuotettu 100 %:sti tuulella ja Metsävoima 100 %:sti puulla. Kaukolämmössä uusiutuvien energialähteiden osuus oli noin 71,3 % kun valtakunnallinen keskiarvo oli 36 %. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat ennätykselliset alhaiset ollen n. 73,0 kg/MWh, kun ominaispäästöjen valtakunnallinen keskiarvo oli n. 149 kg/MWh.

Biovoimalaitokselta sähköä ja kaukolämpöä

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui ympäristöystävällisesti. Se toimitti 82,6 % Lappeenrannan Energian kaukolämpöenergian kokonaishankinnasta ja 30,4 % sähköenergian kokonaishankinnasta.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos on Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishanke. Laitos tuottaa prosessihöyryä sekä sähköä Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä sekä sähköä Lappeenrannan Energialle. Laitos on yhteydessä UPM:n höyryverkkoon ja huolehtii osaltaan höyryn riittävyydestä tehdasalueella. Kaukolämpöä laitos toimittaa Lappeenrannan kaupungin vuositarpeesta noin 85 prosenttia.

Biovoimalaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2009. Laitos käyttää polttoaineinaan kuorta, kantoja, metsätähdettä ja muita puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta. Biovoimalan pohja- ja lentotuhka hyötykäytettiin täysin UPM:n Tuosan kaatopaikan rakenteisiin.

Tuulivoimaa kehitetään ympäri Suomea

Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja omistamme lisäksi vajaat 10 prosenttia tuulivoimayhtiöistä TuuliSaimaa Oy ja Lähituuli Oy. 

Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Yhtiö on ensimmäisenä maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 1999. Sillä on kolme toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Porissa ja kaksi Raahessa. Yritys rakentaa maailman ensimmäistä jääolosuhteisiin suunniteltua merituulipuistoa Porin Tahkoluotoon sekä maatuulipuistoa Raahen Annankankaalle. Lisäksi Suomen Hyötytuulella on useita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita eri puolella Suomea.

Uudet ympäristöhankkeet

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja erilaisissa hankkeissa. Aktiiviset hankkeet pyrkivät energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen sekä toimintamme että yhteiskunnan tasolla.

Biopolttoainetta lämmitykseen

Käynnistimme esiselvityksen biopolttoaineella tuotetun lämmön toimituksen aloittamisesta Joutsenon Pulpin asuinalueelle. Projekti on tarkoitus aloittaa vuonna 2018 ja uusi lämpölaitos on arvioitu olevan käyttöönottovalmis alkuvuonna 2019.

Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen energiantuotannossa

Aurelia Turbinesin kanssa on aloitettu neuvottelut pienvoimalaitoksen (1 MWpa) sijoittamisesta Toikansuon jätevedenpuhdistamon tontille. Laitos olisi Aurelia Turbinesin tuotekehitys- ja esittelylaitos, jonka tuottaman sähkön ja lämmön Lappeenrannan Energia ostaisi markkinahinnalla. Hankkeeseen liittyy kaupungin tavoite Toikansuon vanhan kaatopaikan kaatopaikkakaasun hyödyntämiseksi energiantuotantoon.

Pilottihanke “sähköstä lämpöä faasimuutosakun avulla”

Lappeenrannan kaupungilla on Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmisteilla LIFE IP hanke, jonka tarkoituksena on toteuttaa ilmastopoliittista KAISU-ohjelmaa Etelä-Karjalassa. Hanke on saamassa EU-rahoitusta, jota varten tarvitaan kyseinen pilot-hanke. Lämpövaraston koelaitteistoa suunnitellaan sijoitettavaksi Mustolan lämpölaitoksen yhteyteen.

Takaisin Vuoden 2017 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.