Vuoden 2017 kohokohdat

Tutustu konsernin vuoteen 2017. Vuosikertomuksessa avaamme viime vuoden tunnuslukuja, toimintaa ja tilinpäätöstä.

Bottom curve

Konsernin tunnusluvut 2017

Lappeenrannan-Energia-vuosikertomuskuvat-graafi_3.jpg

Tutustu tunnuslukuihin

Vuosikertomus 2017, toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 sujui suunnitelmien mukaan ja tuloskunto säilyi vahvana. Päästötavoitteet puhuttavat markkinoilla. Meillä kehitys on näkynyt uusiutuvan energian käytön kasvussa sekä uusien ympäristö-, ilmasto- ja bioenergiahankkeiden muodossa. Uuteen investoitiin edellisvuotta voimakkaammin ja merkittäviä edistysaskelia saatiin, kun Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistui.

Hallituksen toimintakertomus 2017

Lappeenrannan Energian toimintakertomus

Tutustu Lappeenrannan Energia Oy:n vuoden 2017 hallituksen toimintakertomukseen kokonaisuudessaan.

Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys

Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys

Perustehtävämme on vastata asiakkaidemme energiatarpeiden täyttämisestä kilpailukykyisesti ja alueellamme lisäarvoa tuottavasti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta.

Lappeenrannan Energian Energiakauppa 2017

Energiakauppa

Keskimääräistä lauhempi talvi vaikutti sähkön- ja lämmöntarpeeseen vaikuttaen osittain kokonaismyyntiin. Sähkön tukkuhinta Suomessa oli edelleen alhaisella tasolla. Matala hintataso selittyy normaalia paremmalla vesivuodella, alhaisilla kivihiilen ja öljyn hinnoilla sekä heikolla taloustilanteella ja sähkön kysynnällä. Sähkön siirtohintoihin ja veden hintoihin tehtiin noin 10% korotus vuoden 2017 alussa.

Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2017

Lappeenrannan Energiaverkot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Kasvanut tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.  

Lappeenrannan Lämpövoima 2017

Lappeenrannan Lämpövoima

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Tulevien vuosien merkittävimmän hankkeen eli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistui.

 

Energian vuosi pähkinänkuoressa

Energian vuosi 2017