Vuoden 2017 kohokohdat

Tutustu konsernin vuoteen 2017. Vuosikertomuksessa avaamme viime vuoden tunnuslukuja, toimintaa ja tilinpäätöstä.

Konsernin tunnusluvut 2017

Lappeenrannan-Energia-vuosikertomuskuvat-graafi_3.jpg

Liikevaihto 121,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 25,6 miljoonaa euroa, investoinnit 26 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 16,7 prosenttia ja henkilöstö 119 henkilöä.

Tutustu tunnuslukuihin

 
 
Vuosikertomus 2017, toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 sujui suunnitelmien mukaan ja tuloskunto säilyi vahvana. Päästötavoitteet puhuttavat markkinoilla. Meillä kehitys on näkynyt uusiutuvan energian käytön kasvussa sekä uusien ympäristö-, ilmasto- ja bioenergiahankkeiden muodossa. Uuteen investoitiin edellisvuotta voimakkaammin ja merkittäviä edistysaskelia saatiin, kun Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistui.

Hallituksen toimintakertomus 2017

Lappeenrannan Energian toimintakertomus

Tutustu Lappeenrannan Energia Oy:n vuoden 2017 hallituksen toimintakertomukseen kokonaisuudessaan.

Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys

Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys

Perustehtävämme on vastata asiakkaidemme energiatarpeiden täyttämisestä kilpailukykyisesti ja alueellamme lisäarvoa tuottavasti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta.

Lappeenrannan Energian Energiakauppa 2017

Energiakauppa

Keskimääräistä lauhempi talvi vaikutti sähkön- ja lämmöntarpeeseen vaikuttaen osittain kokonaismyyntiin. Sähkön tukkuhinta Suomessa oli edelleen alhaisella tasolla. Matala hintataso selittyy normaalia paremmalla vesivuodella, alhaisilla kivihiilen ja öljyn hinnoilla sekä heikolla taloustilanteella ja sähkön kysynnällä. Sähkön siirtohintoihin ja veden hintoihin tehtiin noin 10% korotus vuoden 2017 alussa.

Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2017

Lappeenrannan Energiaverkot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Kasvanut tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.  

Lappeenrannan Lämpövoima 2017

Lappeenrannan Lämpövoima

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Tulevien vuosien merkittävimmän hankkeen eli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistui.

 

Energian vuosi pähkinänkuoressa

Energian vuosi 2017

50% Kaukolämmön C02-päästöt Suomen keskiarvoa pienemmät. Sähkösiirron keskeytysaika / asiakas 2,4 tuntia (alhaisin kuuteen vuoteen). Myymämme sähkön alkuperästä uusiutuvia energialähteita 22,7 prosenttia (uusiutuvista energialähteistä myytiin ympäristösähkönä 10 prosenttia). Osinkointa lappeenrantalaisille tuloutettiin 12 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin yhteensä 26 miljoonaa euroa. Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille 3,87 miljoonaa kuutiota. Jätevettä käsiteltiin jätevedenpuhdistamolla 6,67 miljoonaa kuutiota. Talousvettä pumpattiin jakeluverkostoihin vedenottamoilta 5,32 miljoonaa kuutiota. Asiakkaille siirretyn energian määrä: Sähköverkossa 742 gigawattituntia, kaukolämpöverkossa 569 gigawattituntia ja maakaasuverkossa 103 gigawattituntia.