Veden ja jäteveden tuloslaskelma 2021

Lappeenrannan Energia
|
VEDEN JA JÄTEVEDEN TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
     
LIIKEVAIHTO 18 496 17 084
Liiketoiminnan muut tuotot    
  Sisäiset tuotot 0 0
  Muut liiketoiminnan muut tuotot 40 157
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 193 77
 Ulkopuoliset palvelut    
Muut ulkopuoliset palvelut 9 001 9 027
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 428 455
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 75 79
Muut henkilösivukulut 11 10
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot    
Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta 0 0
Sumu poistot vesiverkon hyödykkeistä  3 555 3 416
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  124 124
Liiketoiminnan muut kulut    
 Vuokrakulut 1 1
 Sisäiset kulut 122 113
 Muut liiketoiminnan muut kulut 373 372
Kulut yhteensä -13 883 -13 675
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 654 3 566
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 0 1
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
  Saman konsernin yrityksille -73 -68
Kunnalle -1 608 -1 608
Muille -19 -17
  -1 700 -1 692
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 954 1 874
 Tilinpäätössiirrot    
  Poistoeron muutos    
        Poistoeron muutos vesiverkon hyödykkeistä -88 -139
        Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä -26 -19
        Annettu konserniavustus 0 -1 064
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot 226 60
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 842 908

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.