Veden ja jäteveden tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
VEDEN JA JÄTEVEDEN TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
     
LIIKEVAIHTO 17 084 17 461
Liiketoiminnan muut tuotot    
  Sisäiset tuotot 0 0
  Muut liiketoiminnan muut tuotot 157 327
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 77 78
 Ulkopuoliset palvelut    
Muut ulkopuoliset palvelut 9 027 8 717
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 455 422
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 79 77
Muut henkilösivukulut 10 6
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot    
Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta 0 0
Sumu poistot vesiverkon hyödykkeistä  3 416 3 202
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  124 125
Liiketoiminnan muut kulut    
 Vuokrakulut 1 2
 Sisäiset kulut 113 114
 Muut liiketoiminnan muut kulut 372 454
Kulut yhteensä -13 675 - 13 198
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 566 4 591
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 1 3
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
  Saman konsernin yrityksille -68 - 79
Kunnalle -1 608 - 1 608
Muille -17 - 15 
  -1 692 - 1 699
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 874 2 892
 Tilinpäätössiirrot    
  Poistoeron muutos    
        Poistoeron muutos vesiverkon hyödykkeistä -139 - 184 
        Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä -19 - 12
        Annettu konserniavustus -1 064 - 1 634
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot 60 158
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 908 1 295

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.