Veden ja jäteveden tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
VEDEN JA JÄTEVEDEN TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
     
LIIKEVAIHTO 17 461 18 797
Liiketoiminnan muut tuotot    
  Sisäiset tuotot 0 0
  Muut liiketoiminnan muut tuotot 327 2
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 78 124
 Ulkopuoliset palvelut    
Muut ulkopuoliset palvelut 8 717 8 898
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 422 411
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 77 114
Muut henkilösivukulut 6 10
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot    
Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta 0 93
Sumu poistot vesiverkon hyödykkeistä  3 202 2 789
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  125 125
Liiketoiminnan muut kulut    
 Vuokrakulut 2 12
 Sisäiset kulut 114 238
 Muut liiketoiminnan muut kulut 454 376
Kulut yhteensä - 13 198 - 13 190
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 591 5 610
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 3 3
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
  Saman konsernin yrityksille - 79 - 53
Kunnalle - 1 608 - 1 872
Muille - 15  - 12
  - 1 699 - 1 934
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 892 3 675
 Tilinpäätössiirrot    
  Poistoeron muutos    
        Poistoeron muutos vesiverkon hyödykkeistä - 184  - 176
        Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä - 12 - 4
        Annettu konserniavustus - 1 634 - 1 549
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot 158 5
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 295 2 300

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.