Veden ja jäteveden tase 2021

Lappeenrannan Energia
|
VEDEN JA JÄTEVEDEN TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet    
Liikearvo 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
   0 0
Aineelliset hyödykkeet    
Vesi-ja jätevesiverkon aineelliset hyödykkeet 61 431 61 592
Muut aineelliset hyödykkeet 1 793 1 879
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 626 430
  63 849 63 902
SIJOITUKSET    
Osakkeet ja osuudet 1 134
Muut saamiset 100 100
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 10
Saamiset kunnalta 0 0
Saamiset muilta 2 293 649
    2 303 659
Rahat ja pankkisaamiset 2 202 341
Vastaavaa yhteensä 68 455 65 135
     
Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 365 12 365
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 593 -315
Tilikauden voitto (tappio) 2 842 908
  15 800 12 958
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
   Poistoero vesi- ja jätevesiverkon hyödykkeistä -1 183 -1 094
   Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä -169 -143
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Pääomalaina 20 100 20 100
Velat rahalaitoksille 0 0
Velat saman konsernin yrityksille 4 082 2 229
 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
Liittymismaksut 7 390 7 156
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Velat rahalaitoksille 0 0
Velat saman konsernin yrityksille 844 1 626
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 713 463
Velat kunnalle 19 219 20 806
Velat muille 1 659 1 034
  21 590 22 303
Vastattavaa yhteensä 68 455 65 135

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.