Veden ja jäteveden tase

Lappeenrannan Energia
|
VEDEN JA JÄTEVEDEN TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet    
Liikearvo 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
   0 0
Aineelliset hyödykkeet    
Vesi-ja jätevesiverkon aineelliset hyödykkeet 61 592 59 667
Muut aineelliset hyödykkeet 1 879 1 808
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 430 462
  63 902 61 937
SIJOITUKSET    
Osakkeet ja osuudet 134 130
Muut saamiset 100 100
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 32
Saamiset kunnalta 0 0
Saamiset muilta 649 2 778
    660 2 810
Rahat ja pankkisaamiset 341  
Vastaavaa yhteensä 65 135 64 976
     
Vastattavaa 31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 365 12 365
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -315 - 1 610
Tilikauden voitto (tappio) 908 1 295
  12 958 12 050
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
   Poistoero vesi- ja jätevesiverkon hyödykkeistä -1 094 - 955
   Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä -143 - 125
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Pääomalaina 20 100 20 100
Velat rahalaitoksille 0 0
Velat saman konsernin yrityksille 2 229 2 538
 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
Liittymismaksut 7 156 6 823
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Velat rahalaitoksille 0 0
Velat saman konsernin yrityksille 1 626 558
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 463 2 386
Velat kunnalle 20 806 19 342
Velat muille 1 034 2 259
  22 303 23 987
Vastattavaa yhteensä 65 135 64 976

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.