Veden ja jäteveden tase

Lappeenrannan Energia
|
VEDEN JA JÄTEVEDEN TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet    
Liikearvo 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
   0 0
Aineelliset hyödykkeet    
Vesi-ja jätevesiverkon aineelliset hyödykkeet 59 667 52 585
Muut aineelliset hyödykkeet 1 808 447
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 462 488
  61 937 53 521
SIJOITUKSET     
Osakkeet ja osuudet 130 130
Muut saamiset 100 99
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 32 18
Saamiset kunnalta 0 0
Saamiset muilta 2 778  1 081
    2 810 1 099
Vastaavaa yhteensä 64 976 54 848
     
Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 365 9 645
     
Edellisten tilikausien voitto (tappio) - 1 610 2 586
Tilikauden voitto (tappio) 1 295 2 300
  12 050 14 531
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
   Poistoero vesi- ja jätevesiverkon hyödykkeistä - 955 - 795
   Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä - 125 - 113
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Pääomalaina 20 100 23 402
Velat rahalaitoksille 0 0
Velat saman konsernin yrityksille 2 538 2 061
 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
Liittymismaksut 6 823 6 653
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Velat rahalaitoksille 0 0
Velat saman konsernin yrityksille 558 374
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 2 386 2 111
Velat kunnalle 19 342 3 956
Velat muille 2 259 2 668
  23 987 8 735
Vastattavaa yhteensä 64 976 54 848

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.