Vastaa Pönniälänkankaan pohjavedenottamon hankkeen asukaskyselyymme

Vastausaikaa kyselyyn on elokuun loppuun saakka.
Lappeenrannan Energia
|
Asukaskysely - kuvituskuva
Lappeenrannan Lämpövoima Oy suunnittelee Pönniälänkankaan pohjavesialueen käyttöönottoa vesilähteenä. Pohjavedenoton tavoitevesimäärä on 10 000 m3/vrk. Pohjavedenottohanke edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Oheisella asukaskyselyllä selvitämme pohjavedenottohankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n toimeksiannosta. Pääset vastaamaan kyselyyn osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/3jyy6sky7h7d aina elokuun loppuun saakka. 

Mikä on Pönniälänkankaan pohjavedenoton hanke?

Hankkeesta vastaava Lappeenrannan Lämpövoima suunnittelee Pönniälänkankaan pohjavesialueen käyttöönottoa. Pönniälänkangas sijaitsee Lappeenrannan kaupungin pohjoispuolella Taipalsaaren kunnassa. Hankkeen YVA-menettelyssä on tarkasteltavana kaksi toteutusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) sekä ns. nollavaihtoehto. Vaihtoehtojen erona on vesijohtolinjan sijainti. Vesijohtolinjaus kulkisi joko Kattelussaaren kautta Ilottulaan (VE1) tai Saimaanharjun kautta Huhtiniemeen (VE2).

Lisätietoa hankkeesta

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta www.ymparisto.fi > Elinympäristö ja kaavoitus > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto, Taipalsaari ja Lappeenranta sekä hankesivuilta osoitteesta https://www.lappeenrannanenergia.fi/ponnialankankaan-yva

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.