Raikasta vettä edullisesti käyttöösi

Vesihuoltojärjestelmän kustannukset koostuvat vedenottamoista, jäteveden puhdistamoista ja vesi- ja jätevesiverkostosta. Vesihuollon parissa työskentelee henkilöstöä laitoksilla käyttö- ja varallaolotehtävissä, rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä asiakaspalvelussa.

Veden hinnoittelu sisältää veden ja jäteveden käyttömaksut sekä perusmaksut. Perusmaksun peruste on asiakkaan vesimittarin koko.

Liittymismaksu on arvonlisäveroton lupamaksu uuden kiinteistön liittämisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon.  Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kuluista.  Liittymismaksu tarkastetaan saneerausten yhteydessä.

Tutustu ja tulosta tästä:


Vesihuollon käyttösopimus käyttöön Energialla 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy on ottanut käyttöön vesihuollon käyttösopimuksen vuoden 2016 lopulla. Suomen Vesilaitosyhdistys on suositellut kirjallisen käyttösopimuksen tekemistä kiinteistön haltijan kanssa. Energiaverkoilta ollaan yhteyksissä kiinteistön omistajiin ja -haltijoihin puhelimitse tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Nykyisellään kiinteistön vuokralaisen tai haltijan kanssa ei ole tehty kirjallista sopimusta Energiaverkkojen vesihuollon palveluiden käytöstä, vaan siitä on sovittu suullisesti vesihuoltoyhtiön ja kiinteistön haltijan välillä. Vuodenvaihteessa käyttöönotettavan laskutusjärjestelmän myötä käyttösopimusten tekeminen tuli ajankohtaiseksi. 

Tarkoituksena on jatkossa kohdentaa vesihuollon palveluiden käytöstä aiheutuvat kulut palveluiden käyttäjälle sekä välttää suullisesta sopimuksesta aiheutuvia ristiriitoja kiinteistön omistaja, vuokralaisen sekä vesihuoltoyhtiön välillä.

Kiinteistön omistajille tai -haltijalle esitäytetty sopimuspohja on tarvittaessa tulostettavissa tästä.