Voiko kaukolämmön perusmaksuun itse vaikuttaa?

Jos sait aiheesta postitse yhteydenoton meiltä, huolehdithan tarvittavista toimenpiteistä.
Lappeenrannan Energia
|
laskutusvesivirta tiedote - kuvituskuvassa lämpökytkin
Tarkastimme asiakkaidemme kaukolämmön perusmaksun määrittäviä vesivirtoja talven 2021–2022 lämmityskauden mittaustietojen perusteella ja asiakkaille lähetettiin kirjeitä tarkastuksista viime syksyn aikana. Kirje postitettiin vain niille asiakkaille, joiden laskutusvesivirta ja perusmaksu tarkastuksen johdosta muuttui vuoden vaihteessa.

Tarkastuksen kohteena oli noin 5200 kiinteistöä. Muutoksia laskutusvesivirtoihin tuli noin 1100 kiinteistöön siten, että noin 400 kiinteistössä laskutusvesivirta pieneni ja 700 laskutusvesivirta suureni.

Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostopäällikkö Ami Kylliäinen kertoo, että laskutusvesivirran määritys tehdään Energiateollisuus Ry:n ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastelun pohjalta määritetään kiinteistökohtaisesti laskutusvesivirta, johon perustuu kaukolämmön vuotuisen perusmaksun suuruus.

- Tarkastus tehdään joka vuosi edellisen lämmityskauden päätyttyä rutiininomaisesti. Tavoitteenamme on, että asiakas pitää kaukolämpölaitteistaan huolta, jotta laitteet toimivat energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Tässä laskutusvesivirran tarkastelussa voi myös nousta esille mahdollisia laitevikoja kaukolämmön asiakaslaitteissa ja näistä havainnoista olemme yhteydessä aina asiakkaisiimme.  

Laskutusvesivirta määritetään kiinteistön lämpötehon ja kaukolämmön meno- ja paluuveden lämpötilojen perusteella. 

- Kaukolämmön energiankulutus mitataan tuntitasolla kaikkien käyttöpaikkojen osalta eli määrittelyssä käytetään kiinteistön todellisia kulutustietoja, verkostopäällikkö tarkentaa.

Lämmityskauden tuntimittaustietoon perustuva käyttöpaikan laskutusvesivirta määritellään mitoitusulkolämpötilassa, joka on Suomen rakentamismääräyskokoelma D3:n mukaan -29 °C Lappeenrannan alueella. 

- Vesivirtojen tarkastukset tehdään lämmityskaudella, kun ulkolämpötila on kylmempi kuin -5 °C ja tarkastelujaksolla esiintyy tarpeeksi alle -15°C pakkaspäiviä. Eli kesäajan mittaus ei vaikuta laskutusvesivirtaan.

Miksi laskutusvesivirta muuttuu ja mikä siihen vaikuttaa?

Lämmönjakolaitteiston kunto vaikuttaa kaukolämmön laskutusvesivirtaan. Mikäli asiakaslaitteissa esimerkiksi lämmönsiirrin tai säätölaitteet ovat huonossa kunnossa, kaukolämmön jäähdytys huononee ja se aiheuttaa vesivirran kasvun.  

- Kun lämmönjakokeskus uusitaan, yleensä jäähdytys paranee ja se pienentää laskutusvesivirtaa. Myös energiakulutuksen muutokset kuten esimerkiksi kiinteistön lisälämmöneristykset voivat vaikuttaa vesivirtojen muutokseen.

Mitä voi tehdä laskutusvesivirran nousun estämiseksi?

Lämmönjakolaitteiston kunnosta huolehtimalla saadaan useimmiten laskutusvesivirta pysymään vakiona. Energiaverkot tarkkailee asiakaskiinteistön kaukolämpöveden jäähtymää etäluettavien mittaustietojen avulla. Mitä suurempi jäähtymä on, sitä pienempi on vesivirta siirtimen läpi. 

- Asiakas voi itse seurata kaukolämmön jäähtymän lukemia MinunEnergiasta kaukolämmön käytön raportoinnista. Yleisin vika, joka vaikuttaa vesivirran kasvuun on lämmityksen tai lämpimän käyttöveden säätöventtiileiden viallinen toiminta, verkostopäällikkö sanoo.

- Rakennus kuluttaa tietyn määrän energiaa joka vuosi. Mikäli kulutusta halutaan pienentää niin huonelämpötilojen tarkkailulla ja säädöillä saadaan kulutusta pienemmäksi. 

- Ilmanvaihto on myös yksi merkittävä energian kuluttaja. Kiinteistön omistajan kannattaa tarkkailla ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa ja toimintaa. Ilmanvaihtoa ei saa missään tapauksessa sulkea pois käytöstä, verkostopäällikkö ohjeistaa.

Mitä muuta voi tehdä laitteiston toiminnan tehostamiseksi?

Kun Energiaverkoilla havaitaan kiinteistön kaukolämmityslaitteiden jäähtymän olevan alle kaukolämmön sopimusehtojen edellyttämän lämpötilatason, yhtiöstä ollaan asiakkaaseen yhteydessä. 

- Tarkkailemme jäähtymää kaukolämpömittausten avulla ja sopimusehtojen mukaan jäähtymän kuukausikeskiarvon tulisi olla vähintään 25 °C. Kaukolämpöverkossa suurempi jäähtymä tarkoittaa pienempiä verkon häviöitä sekä parempaa tuotannon hyötysuhdetta. Kaukolämmitteisessä kiinteistössä hyvä jäähtymä kertoo laitteiden oikeasta ja taloudellisesta toiminnasta. 

Heikentynyt jäähtymä viittaa kiinteistön kaukolämmön säätölaitteen rikkoutumiseen tai toimintahäiriöön, joka usein aiheuttaa myös haasteita lämmityksen säädössä, lisää kiinteistössä tapahtuvia lämpöhäviöitä sekä vaikuttaa perusmaksun perusteena olevaan laskutusvesivirtaan. 

- Pyydämme asiakasta selvittämään syyn heikentyneeseen jäähtymään sekä toteuttamaan korjaavat toimenpiteet. Vian korjaamisessa palvelevat LVI-alan yritykset. 

Energiatehokkuutta voi myös parantaa Kaukoviisas Tarkastus ja Optimointi -palveluillamme.
 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.