Vihreämpää energiaa älykkäällä kaukolämpöverkostolla

Älykkään kaukolämpöverkoston avulla tasataan kulutushuippuja ja luodaan säästöä asiakkaalle.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Pariskunta säätämässä lattialämmityksen termostaattia
Kaukolämpöverkostossa ja lämmön tuotannossa on käytössä useita älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voidaan reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Automaation ja etäohjauksen avulla varmistetaan verkoston energiatehokas toiminta. Tulevaisuuden palveluiden avulla pystytään ennakoimaan ja ohjaamaan asiakkaan lämmitystarvetta.

Kaukolämpöverkoston älykkyys näkyy monella tapaa Lappeenrannan Energiaverkkojen toiminta-alueella. Sekä kantakaupungin että erillisten kaukolämpöverkostojen tilaa seurataan ja ohjataan aktiivisesti verkoston kulutus- ja mittauspisteistä saadun tiedon avulla.

Asiakaspisteistä saadaan tietoa kaukoluennan avulla. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi kaukolämmön lämpötilat ja virtaama. Lämpötilaa ja painetasoa mitataan reaaliajassa myös verkoston mittauspisteissä.

– Verkostosta mitattujen arvojen perusteella valvomo pystyy ennakoimaan ja ohjaamaan tuotantoa sekä varautumaan säätilojen muutoksiin, Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostomestari Eero Toivola kertoo.

Etäohjauksella nopeaa reagointia

Etäohjattavat lämpökeskukset, venttiilit ja välipumppaamot ovat osa älykästä kaukolämpöverkostoa. Mertaniemen valvomosta ohjataan verkoston sulkuventtiilejä, jolloin häiriö pystytään rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle. Esimerkiksi suuren häiriön aikana valvomo voi jakaa verkoston pienempiin alueisiin ja käynnistää alueella olevat lämpökeskukset. Välipumppaamojen tehoa säätämällä kaukolämpövesi saadaan pumpattua energiatehokkaasti tuotantolaitokselta asiakkaalle.

– Etäohjattavien venttiilien määrää on tarkoitus lisätä jatkossa, jotta mahdollinen suurempi häiriö olisi mahdollista rajata nopeasti pienelle alueelle. Tämä lisää kaukolämmön toimitusvarmuutta, Energiaverkkojen verkostomestari Janne Kuningas sanoo.

Valvomosta käsin pystytään reagoimaan suurimpiin häiriöihin ja ohjaamaan yksittäisiä venttiilejä, mutta verkoston käyttö perustuu pääasiassa kaukolämpöasentajien toimintaan. Asentajat ohjaavat ja sulkevat verkoston osia tarpeen vaatiessa.

Automaatio osana tuotantoa

Automaatiota hyödynnetään erityisen paljon lämmön tuotannossa. Kaukolämpöverkostoa valvotaan Lappeenrannan Lämpövoiman valvomossa, joka sijaitsee Mertaniemessä. Paikalla oleva henkilökunta seuraa verkoston tilannetta ja säätää tarvittaessa tuotantoa ohjearvojen mukaan. Myös Energiaverkkojen henkilökunnalla on mahdollisuus seurata kaukolämpöverkoston toimintaa omalta työpisteeltä käsin.

Mertaniemen valvomo

Tulevaisuudessa on kehitteillä järjestelmä, jolla pyritään optimoimaan kaukolämpöverkoston toimintaa. Tekoälyn avulla järjestelmä avustaa valvomon henkilökuntaa ennakoimaan sään muutokset tai kulutuspiikit. Kulutuksen nousuun voidaan varautua ennalta esimerkiksi nostamalla verkoston lämpötilaa.

– Tekoälyn lisääminen helpottaa lämmön tuotantoa ja kulutuksen ennakointia. Ennakoinnin avulla tasataan kulutuspiikkejä, jolloin pystytään hyödyntämään entistä paremmin pääpolttoaineena käytettävää biopolttoainetta eli vihreää energiaa, Toivola kuvailee.

Kaukolämpö on jatkossa entistäkin ympäristöystävällisempää, sillä Lappeenrannan Energian uusi tuote Vihreä Kaukolämpö tuotetaan hiilineutraalisti puuperäisillä polttoaineilla, kuten tähdepuulla ja metsähakkeella. Sekä kotitaloudet, taloyhtiöt että yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään valitsemalla Vihreän kaukolämmön.

Tulevaisuuden palveluilla säästöä

Lähitulevaisuudessa asiakkaille tarjotaan kulutusjoustopalvelua, jolla tavoitellaan säästöä asiakkaan lämmityskuluissa. Kulutusjouston yleistyessä vihreän energian osuus kasvaa entisestään, sillä osa maakaasusta pystytään korvaamaan biopolttoaineella.

Käytännössä asiakkaan lämmönjakokeskuksen ohjaus liitetään energiayhtiön järjestelmään, jonka jälkeen asiakkaan laitteiden säätäminen on mahdollista etäohjauksella. Tarvittaessa kulutuspiikkien aikana lämmitystä voidaan säätää hetkellisesti pienemmälle. Järjestelmä ennakoi kulutusta sääennusteen mukaan ja säätää huonelämpötilaa tarvittavaan suuntaan.

– Kulutusjouston avulla on mahdollista saada jopa 10 prosentin säästö perusmaksuun. Kun huipputehoa pystytään leikkaamaan, asiakkaiden perusmaksut tippuvat alaspäin etenkin suurissa kiinteistöissä kuten kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä, Toivola kertoo.

Tulevaisuudessa palvelun avulla pystytään tarjoamaan myös huoneolosuhteiden mittausta:

– Esimerkiksi kerrostaloon voidaan asentaa asuntokohtaisia mittareita, jotka mittaavat lämpötilaa ja kosteutta. Niiden perusteella voidaan ohjata lämmitystarvetta ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle nopeallakin aikataululla, Toivola kertoo.

Kaukolämpö päivystää 24/7

Lappeenrannan Energiaverkoilla on päivystäjät, jotka huolehtivat kaukolämmön toimivuudesta ympärivuorokautisesti. Asiakaslaitteisiin tai verkostoon liittyviä häiriöitä ryhdytään selvittämään välittömästi, kun niistä saadaan tieto.

– Jos tulee ongelmia kaukolämpöön liittyen, Energiaverkkojen päivystysnumeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Pääsemme usein noin puolen tunnin viiveellä tarkastamaan tilanteen. Jos verkostossa havaitaan vuoto, sitä aletaan korjaamaan tarvittaessa välittömästi, Toivola kertoo.

Yleisimpiä kaukolämmön päivystystehtäviä ovat tilanteet, joissa asiakkaan kiinteistössä ei toimi lämmitys tai hanasta ei tule lämmintä käyttövettä. Syitä ovat yleensä asiakaslaitteisiin kuuluvan säätölaitteen vika tai mittauskeskuksen lianerottimien tukkeutuminen.

Päivystysaikana hyödynnetään mobiililaitteita, joiden avulla pystytään tarkastelemaan asiakas- ja verkostotietoja sekä verkoston reaaliaikaista tilannetta. Päivystäjä on tarvittaessa yhteydessä valvomoon ympäri vuorokauden.

– Päivystys on toiminut todella hyvin, sillä yhteistyö valvomon ja urakoitsijoiden kanssa on sujunut hienosti. Yhteistyön avulla saamme vikatilanteet ratkaistua nopeasti, Kuningas tiivistää.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.