Veden toiminta-alueet Lappeenrannassa

Lappeenrannan Energiaverkot ylläpitää puhtaan veden ja jäteveden verkostot Lappeenrannan alueilla.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Lappeenrannan Energiaverkot ylläpitää puhtaan veden ja jäteveden verkostot Lappeenrannan alueilla.
Vesihuollon toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolakiin. Toiminta-alueeksi määritellään alueet, joilla talousveden toimittamisesta tai viemäröinnistä vastaa kyseinen vesihuoltolaitos ja joilla kiinteistöjen on liityttävä keskitettyyn järjestelmään.

Tutustu Lappeenrannan Energiaverkkojen vesihuollon toiminta-alueisiin oheisista karttalinkeistä. Koko Lappeenranta on jaettu pienempiin kartta-alueisiin, jotta alueiden rajat näkee selkeämmin:

Vesihuoltolaki ohjaa toiminta-alueita

Vesihuoltolain mukaan kunnan alueella vesihuollon toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

Vesihuoltolain mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaisilta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.  Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkoston piiriin.

Vesihuoltolaki

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.