Uusiutuvat energianlähteet sähköntuotannossa

Tuulivoimaa, aurinkosähköä ja bioenergiaa tuotetaan ja käytetään entistä enemmän Suomessa.
Lappeenrannan Energia
|
lappeenrannan-energia-uusiutuva-energia
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa Suomessa kasvaa koko ajan. Kuluttajat voivat sähköä hankkiessaan ostaa nimenomaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja näin ollen omalta osaltaan vaikuttaa käytön lisääntymiseen.

Uusiutuva energia Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Yksi Suomen nykyisen hallituksen kärkihankkeista on ”Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”. Hankkeen tavoitteena on lisätä päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin.

Vesivoiman osuus uusiutuvan energian tuotannossa on merkittävä ja sen etuna on käyttö säätövoimana, jonka tuotantoa voidaan lisätä tarpeen mukaan. Tuulivoiman osuus Suomessa on lisääntynyt viime vuosina ja uusia tuulivoimaloita rakennetaan koko ajan. Myös aurinkosähköä tuotetaan entistä enemmän, ja suurin osa siitä käytetään suoraan tuottajien toimesta. Vain hyvin pieni osa aurinkosähköstä ohjautuu sähkömarkkinoille ja sitä myydään sekasähkönä, koska aurinkosähkön pientuottajilla ei ole uusiutuvan energian alkuperän varmistavia alkuperätakuita. Tuuli- ja aurinkovoiman käytön lisäämisessä ongelmallista on, että niiden tuotanto on täysin riippuvainen vallitsevista sääolosuhteista ja sähkön varastointi ei vielä ole kannattavaa.

Bioenergiasta Suomen vahvuus

Suomessa uusiutuvan energian käytön lisääntymistä tavoitellaan erityisesti bioenergian käyttöä kasvattamalla. Suomen metsät ja niistä saatava metsähake ovat erinomainen bioenergian lähde, jonka käyttö on mahdollista tuplata. Puupohjaista energiaa tuotetaan nykyisellään metsäteollisuuden puunkäytön sivuvirroista sekä hakkuutähteistä, rangoista ja kannoista saatavasta metsähakkeesta.

Lappeenrannan Energia tuottaa ja myy uusiutuvista, puupohjaisista energialähteistä tuotettua sähköä: Metsävoima on tuotettu 100%:sti puupohjaisilla polttoaineilla Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa ja sille on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkki. Myös Lappeenrannan Energian Tuulivoima on EKOenergia-merkittyä ja tuotettu 100%:sti uusiutuvalla energialla, tuulella, Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuistoissa.

EKOenergia

EKOenergia-merkki kertoo, että ostamasi sähkö on tuotettu ympäristöystävällisesti uusiutuvalla energialla; tuulella, biopolttoaineilla, aurinko- tai vesivoimalla. Vain kaikin tavoin ympäristöystävällisesti tuotettu sähkö voi saada EKOenergia-merkinnän.

Uusiutuva energia Suomessa

VESIVOIMA

 • päästötön 
 • käyttö säätövoimana
 • ympäristövaikutuksia lähivesistöihin mm. kalastoon

TUULIVOIMA

 • päästötön
 • tuotanto kasvussa, tavoit­teena kolminkertaistaa 2020
 • ympäristövaikutuksia maisemaan, meluun, linnustoon ja kalastoon

BIOENERGIA

 • hiilineutraali
 • raaka­aineena biomassat
 • kotimainen bioenergia lisää energiantuotannon omavaraisuutta, huolto­varmuutta ja työpaikkoja

AURINKOSÄHKÖ

 • ei päästöjä käytön aikana
 • ympäristövaikutuksia aurinko­paneelien tuotannosta
 • tilastointia vasta 2015, jolloin tuotanto n. 7,9 MW, pääosin pientuotantoa

lappeenrannan-energia-uusiutuvat-energianlahteet

 

 

 

 

 

 

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiateollisuus ry

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.