Sähkönsiirron termi päivittyy verkkopalveluksi

Lappeenrannan Energialla termipäivitys on alkanut.
Lappeenrannan Energia
|
Sähkönsiirtomaksusta termimuutos verkkopalvelumaksuksi
Energiateollisuus ry:n verkkovaliokunta on julkaissut suosituksen, jonka mukaan sähkönsiirtomaksu muuttuu verkkopalvelumaksuksi 30.4.2021 mennessä. Ennen suosituksen julkaisemista Energiateollisuus teki jäsen- ja asiakaskyselyt, joissa pyydettiin näkemyksiä terminologiasta. Jopa 96% kyselyyn vastanneista siirtoyhtiöistä ilmoitti olevansa valmiita muutokseen. Lappeenrannan Energialla termipäivitys on käynnistynyt sähköisissä kanavissa ja tulee myöhemmin keväällä näkymään myös asiakkaan sähkölaskulla.

-Terminologian yhdenmukaistaminen on ollut agendalla jo pidempään, toteaa Energiateollisuuden sähköverkoista vastaava johtaja Kenneth Hänninen.

- Sähköverkko kehittyy enemmän ja enemmän palvelualustaksi, joka mahdollistaa asiakkaiden aktiivisuuden sähkömarkkinoilla vaikkapa ryhtymällä aurinkosähköntuottajaksi tai osallistumalla kulutusjoustoon. Nyt viimeistään on aika päivittää termit kuvaamaan palvelukokonaisuutta 

Muutos ei vaikuta asiakkaan maksamaan hintaan sähkön verkkopalvelusta.

Sähkönsiirron, jatkossa verkkopalvelun, hintaan vaikuttavat sähköveron korotukset. Verojen osuus siirtolaskusta on noussut kuluneen kymmenen vuoden aikana 2,5 kertaiseksi. Toinen korotuspaineita aiheuttanut tekijä on vuoden 2011 Hannu ja Tapani -myrskyjen seurauksena sähkömarkkinalakiin lisätyt toimitusvarmuustavoitteet, joiden seurauksena siirtoyhteyksiä on kaivettu maan alle. Verkkoyhtiöt investoivat vuodessa lähes miljardi euroa. Alana energiateollisuus investoi EK:n arvion mukaan 2,8 mrd vuoden 2020 aikana. Se vastaa 40% kaikista teollisuuden investoinneista.  

 - Toimitusvarmuudesta ei kuitenkaan ole järkevää tinkiä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää monien eri toimintojen sähköistämistä, jolloin yhteiskunnan toimintojen riippuvuus sähköstä kasvaa koko ajan. Toimitusvarma sähkönsaanti on perusedellytys, toteaa Hänninen. 

Niukka enemmistö kuluttajista on edelleen valmis maksamaan verkkopalvelusta jopa hieman nykyistä enemmän huoltovarmuuden parantamiseksi, mutta valmius on laskenut vuodesta 2012, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran.  

 - Verkkopalvelusta on uutisoitu aika kriittiseen sävyyn ja se saattaa vaikuttaa. Mutta pitää muistaa että vuoden 2012 kysely tehtiin heti Hannu- ja Tapani-myrskyjen jälkeen, jolloin pitkien sähkökatkojen vaikutukset olivat tuoreena mielessä. Toimitusvarmuus on myös jo nyt parantunut 2012 tilanteesta, sähkökatkot ovat harvinaisempia ja lyhyempiä. Tällä on varmasti vaikutus asiakkaiden näkemyksiin, toteaa Energiateollisuuden asiantuntija Ina Lehto.  

 Muutoksella halutaan selkeyttää käsitteistöä, että ihmiset ymmärtäisivät sähkölaskujaan paremmin. 

- Tarkoitus on, että asiakkaat ymmärtäisivät aiempaa paremmin mistä kaikesta he maksavat verkkoyhtiön laskulla, Lehto kertoo. - Uskon, että termimuutos osaltaan edistää tätä tavoitetta. 

Tutustu Energiateollisuus ry:n suositukseen Energia.fi-sivustolla

Tiedotteen lähde: Energiateollisuus ry.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.