Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Viime vuonna vietettiin 120-juhlavuotta poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan katsaus 2021
Toimimme energia- ja vesiyhtiömme kaikissa liiketoiminnoissa koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta tuloksellisesti ja normaalisti. 120-juhlavuottamme juhlittiin pääosin etänä ja ensisijaisesti toimitusvarmuudestamme huolehtien. Vuonna 2021 liikevaihto nousi edellisvuodesta ollen 115 M€ ja liikevoitoksi muodostui 21 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kylmemmän vuoden ja korkeampien sähkön tukkumarkkinahintojen johdosta. Voitollisesta tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,7 miljoonaa euroa.
Konsernin avainluvut 2021

Energia-konsernin tuloskunto säilyi edelleen vahvana ja liikevoitoksi muodostui 21 miljoonaa euroa (19,8 M€, v. 2020). Tilikauden voitto oli 10,1 (9,9) miljoonaa euroa.

Sähkön tukkuhinta Suomessa nousi noin 158 % edellisvuoteen verrattuna. Tukkuhinta Suomen hinta-alueella oli ennätykselliset 72,34 (28,02) €/MWh. Vuonna 2021 sähkön tuotanto oli 281,5 (255,7) GWh ja kaukolämmön tuotanto 645,9 (552,0) GWh. Sähkö myytiin kokonaisuudessaan kahdenvälisin kaupoin ja kaukolämmön myyntiä kasvatettiin 17 %:lla.  Lämmitystarveluvun tilastojen mukaan vuosi 2021 oli normaalia tasoa. Vuoden 2021 lämmitystarveluku oli 4517 (3599), kun se Lappeenrannassa normaalina vuonna on 4510.

Lappeenrannan Energian kaukolämmön ja veden hinnat säilyivät kertomusvuonna ennallaan. Sähkön verkkopalveluhintoja alennettiin 10 % kesäkuun alusta alkaen ja maakaasun verkkopalveluhintoja alennettiin toukokuun alusta alkaen.

Kaukolämmön julkiset myyntihinnat sekä sähkön siirtohinnat olivat hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat n. 66 (68) kg/MWh, kun ominaispäästöjen valtakunnallinen keskiarvo oli n. 123 (127) kg/MWh. Kaukolämmössä biopolttoaineiden osuus oli n. 72 (71) % kun valtakunnallinen keskiarvo oli n. 44 (42) %.

Konsernin investoinnit vuoden aikana olivat lähes edellisvuoden tasoa ollen 26,9 (30,2) milj. euroa. Investoinneistamme 14,8 milj. euroa kohdistuivat sähköverkkoihin, 3,6 milj. euroa lämpöverkkoihin ja 3,3 milj. euroa vesi- ja jätevesiverkkoihin. Lämpölaitosinvestoinnit olivat 0,4 milj. euroa ja vesi- ja jätevesilaitosten investoinnit 3,3 milj. euroa.

Juhlavuonna fokus toimitusvarmuudessa

Vuonna 2021 emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n liikevaihto oli 55,8 miljoonaa euroa ja tulos muodostui 2,2 miljoonaa euroa voitolliseksi. Liikevaihto kasvoi kylmemmän vuoden ja korkeampien sähkön tukkumarkkinahintojen johdosta. Voitollisesta tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,74 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihdoksi muodostui 61,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli hyvällä tasolla ollen 19,0 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään edellisvuosien tapaan verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto nousi edellisvuodesta ollen 22,7 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi muodostui 1,1 miljoonaa euroa. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta saatiin päätös Hyväristönmäen ympäristöluvasta 22.6.2021. Päätöksessä Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin VHO:lle uudelleen käsiteltäväksi. 

Toimitusvarmuutemme oli koronasta huolimatta läpi vuoden korkealla tasolla. Sähköjakelun keskeytysaika vuoden aikana oli asiakasta kohden 1,38 tuntia. Vesiverkoston vuotokorjauksia oli maltilliset 12 kappaletta ja kaukolämmön verkostovuotoja korjattiin vuoden aikana 24 kohteessa. Toimitusvarmuudessamme nostimme viime vuonna yhteistyökumppanimme keskeiseen rooliin osana prosesseja saaden siitä myös kannustavaa palautetta.

Vuoden mittaan vietimme korona-pandemiasta johtuen 120-juhlavuottamme hyvinkin maltillisesti. Energia- ja vesiyhtiöllämme on merkittävä historia kaupungissa, joten käynnistimme juhlavuoden vieton toukokuussa virtuaalisella vesimaljalivellä yleisöltä suljetusta Lappeenrannan vesitornista ja seuraavalla viikolla virtuaalisesti ilmastokahviteltiin asiakkaiden ja Lappeenrannan kaupungin Green Leaf-toimijoiden kanssa. Juhlavuoden kunniaksi käynnistimme kesän alkajaisiksi omat geokätköilyt kotiseudullamme ja tilasimme Kaakon Taiteelta sähkön jakokaappeihin kaduille taidemaalauksia eri puolille toimialuettamme.

Juhlavuoden kunniaksi järjestimme kaupungin kanssa Green Leaf picnic-ilmaiskonsertin elokuussa ja henkilöstömme tuunasi kierrätysteemaisen 120-valotaideteoksen syksyn Sataman valot -tapahtumaan. Koronarajoitusten hellittäessä joulukuussa pääsimme syömään joulupuuroa yhdessä SaiPan liigapelaajien ja asiakkaiden kanssa perinteisesti hyväntekeväisyyden nimissä. Henkilöstömme keskuudessa juhlavuotta vietettiin terveysturvallisesti etägaala-tapahtumalla kesän korvalla ja juhlavuoden aikana julkaisimme asiakkaillemme verkossa aikamatkoja energian tarinamme menneisyyteen. 

Kotiseutua edistettiin kohti hiilineutraalia huomista

Vuoden 2021 aikana konsernissa edistettiin hiilineutraaliuuteen tähtäävää uutta strategiaa. Konsernimme tavoitteena olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2026 mennessä.

Osakkuusyhtiömme Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui koko vuoden ympäristöystävällisesti. Vihreää kaukolämpöä markkinoitiinkin läpi vuoden onnistuneesti asiakkaillemme ja kaukolämmön oheispalvelumme laajenivat tarkastuksen lisäksi laitteistojen hankintaan sekä niiden optimointiin.

Vuoden aikana Lauritsalaan valmistui uusi lämpölaitos, Toikansuon jätevedenpuhdistamolle tertiäärilaitos ja Huhtiniemen vedenottamolla käynnistettiin alkalointilaitoksen rakentaminen. Myös tulevaisuuden hankkeemme, Pönniälänkankaan vedenottamon, ympäristönarviointi käynnistettiin vuoden aikana.

Kesäkuussa julkaisimme tiedon mukanaolostamme Kaupunkilämpö–tutkimushankkeessa, jossa testataan, tutkitaan ja testataan erityisesti vesivasaratekniikan soveltuvuutta Suomen geologisiin olosuhteisiin. Geolämpökaivon poraaminen käynnistyi Tampereen testikohteessa vuoden 2021 aikana ja hankkeessa päästiin 2100 metriin ennen talvitauon alkamista. 

Osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n viime vuodessa otettiin useita uusiutuvan energian edistysaskeleita. Polusjärven tuulivoimapuiston käyttöönotto alkoi ja Alajoki-Peuralinnan rakentaminen käynnistyi sekä Oosinselän tuulivoimapuistosta tehtiin päätös. Ja toki sähköä tuotettiin normaalisti joskin vuosi oli keskimääräistä vähätuulisempi.

Energia -konsernin palveluksessa vakinaisessa työsuhteessa oli vuoden vaihteessa 104 henkilöä (105 edellisenä vuonna). 

Kiitos koko konsernin henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä vuoden 2021 aikana!

Arto Nikkanen
toimitusjohtaja

 

Konsernin tunnusluvut

  Emo     Konserni    
  2019 2020 2021 2019 2020 2021
Liikevaihto milj. € 45,8 35,6 55,8 105,1 92,0 114,7
Liikevoitto milj. € 2,2 1,6 3,3 23,4 19,8 21,0
Liikevoitto/tappio % 4,7 4,5 5,9 22,3 21,5 18,3
OPO:n tuotto % -2,1 0,6 3,7 18,2 13,6 12,8
Omavaraisuusaste % 22,1 23,0 20,2 23,2 24,5 24,8

 

Takaisin vuoden 2021 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.