Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2019

Vuosi 2019 sujui lähes suunnitellusti ja liikevaihtomme laski hieman viime vuodesta.
Lappeenrannan Energia
|
Toimitusjohtajan kuva
Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui lähes suunnitellusti, vaikka liikevaihto laski 105,1 miljoonaan euroon (129,2 M€ v. 2018). Investointitaso säilyi lähellä tavoiteltua 20:tä miljoonaa euroa ollen 19,8 miljoonaa euroa.

Energia-konsernin tuloskunto säilyi vahvana ja liikevoitoksi muodostui 23,4 miljoonaa euroa (28,1 M€, v. 2018). Tilikauden voitoksi muodostui 11,9 miljoonaa euroa, joka oli noin 3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Talousarvioon verrattuna suurin poikkeama oli energian hankintakulujen kasvu lähes 4 miljoonalla eurolla suunnitellusta tasosta. Pääsyy tähän oli päästöoikeuksien hinnannousun seurauksena nousseet polttoainekustannukset.

Kaukolämmön myyntituotot pienenivät noin 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden tuotteiden myyntitulot olivat samoin pienenevällä uralla, vesi -7,4 %, kaasun myynti -8,3 % ja sähkön siirto -4,2 %.

Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja tulos muodostui 6,6 miljoonaa euroa voitolliseksi. Suurin selittävä tekijä liikevaihdon pienemiselle oli sähkönmyynnin siirtyminen osakkuusyhtiö Väre Oy:lle 1.1.2019. Voitollisen tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,73 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihdoksi muodostui 61,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto säilyi hyvällä tasolla ollen 14,4 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.        

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto pieneni hiukan ollen 23,2 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi muodostui 1,1 miljoonaa euroa.  Lämpövoima Oy:n tulevien vuosien merkittävimmän hankkeen eli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoon liittyvä ympäristölupa hylättiin Vaasan hallinto-oikeudessa. Lämpövoima haki valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kesällä 2019.

Energia -konsernin palveluksessa vakinaisessa palvelusuhteessa oli vuoden vaihteessa 109 henkilöä (114 edellisenä vuonna).

Kiitos koko konsernin henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä vuoden 2019 aikana!

toimitusjohtaja
Reijo Kolehmainen

 

Takaisin vuoden 2019 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.