Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2017

Vuosi 2017 sujui suunnitelmien mukaan ja tuloskunto säilyi vahvana.
Lappeenrannan Energia
|
Vuosikertomus 2017, toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2017 sujui suunnitelmien mukaan ja tuloskunto säilyi vahvana. Päästötavoitteet puhuttavat markkinoilla. Meillä kehitys on näkynyt uusiutuvan energian käytön kasvussa sekä uusien ympäristö-, ilmasto- ja bioenergiahankkeiden muodossa. Uuteen investoitiin edellisvuotta voimakkaammin ja merkittäviä edistysaskelia saatiin, kun Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistui.

Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui toimitusjohtajan silmin katselmoituna suunnitelmien mukaan.

Liikevaihto pieneni 121,1 miljoonaan euroon (124,2 M€ v. 2016). Investoinnit kasvoivat lähelle tavoiteltua 20 miljoonan euron rajaa ollen 19,7 miljoonaa euroa.

Energia-konsernin tuloskunto säilyi vahvana ja liikevoitoksi muodostui 25,9 miljoonaa euroa (35,7 M€, v. 2016). Tilikauden voitoksi muodostui 12,7 miljoonaa euroa, joka oli budjetoidun mukainen taso. Edellisvuoden suuremmat luvut selittyvät pitkälti sillä, että niihin sisältyy kertaluonteinen myyntivoitto.

Sähkön kokonaismyynti oli 7,6 % ja kaukolämmön 2,3 % edellisvuotta pienempi. Sähkön markkinahintojen alhaisen tason ja edellisenä vuonna toteutetun hinnoittelumuutoksen seurauksena sähkönmyyntitulot pienenivät noin 13,3 %. Myös kaukolämmön myyntituotot pienenivät noin 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden tuotteiden myyntitulot olivat kasvussa, vesi + 3,5 %, kaasun myynti + 17,9 % ja sähkön siirto + 8,6 %.

Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n liikevaihto oli 64,7 miljoonaa euroa ja tulos muodostui 5,0 miljoonaa euroa voitolliseksi. Voitollisen tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,74 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Energia tunnusluvut 2017

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 60,4 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi vajaalla puolella miljoonalla eurolla ollen 17,3 miljoonaan euroa. Energiaverkkojen kasvanut tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto kasvoi 23,6 miljoonaan euroon ja liikevoitoksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa. Lämpövoima Oy:n tulevien vuosien merkittävimmän hankkeen eli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistui. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi hankkeeseen liittyvän osayleiskaavan muutoksen marraskuussa 2017. Lappeenrannan kaupunki valitti asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja ratkaisuja odotetaan vuoden 2018 aikana.

Energia -konsernin palveluksessa vakinaisessa palvelusuhteessa oli vuoden vaihteessa 119 henkilöä (124 edellisenä vuonna).

Kiitokset koko konsernin henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä vuoden 2017 aikana!

toimitusjohtaja
Reijo Kolehmainen

Takaisin Vuoden 2017 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.