Yhteistoimintaa sähkönjakelun häiriössä testataan Etelä-Karjalassa 5.-6.11.2018

Huoltovarmuuskeskus tiedottaa JÄÄTYVÄ 2018 -harjoituksesta.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Sähkönjakelun suurhäiriötä harjoitellaan Etelä-Karjalassa marraskuussa 2018.
Lappeenrannan ja Imatran alueella harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2018 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan toimijoita, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus näkyy Etelä-Karjalan alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

Alueellisen JÄÄTYVÄ 2018 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö. Tämä lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Etelä-Karjalan alueella Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten luonnonilmiöiden, terroritekojen, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Häiriön kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa alueen yhteistoimintaa vaikeissa häiriötilanteissa 

Harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä.

Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa:

  • viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä.
  • energia-alan korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa.  
  • yhdenmukaisessa tiedottamisessa organisaatioiden sisällä ja organisaation ulkoisille sidosryhmille.
  • kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisessa tilanteessa.

Harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

JÄÄTYVÄ 2018 -harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018 – 2019. Mukana harjoituksessa ja sen valmistelussa on ollut 130 henkilöä toimialan yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.  

JÄÄTYVÄ 2018 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatran Lämpö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Fortum Oy, Gasum Oy, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, Etelä-Karjalan Pelastuslaitos sekä muutamia muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöt. 

Lisätietoja harjoituksesta:
Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146
arto.pahkin [at] fingrid.fi (arto[dot]pahkin[at]fingrid[dot]fi)

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060
petri.nieminen [at] nesa.fi (petri[dot]nieminen[at]nesa[dot]fi) 

Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011, VALVE 2014 ja JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.