Vuoden vaihde tuo muutoksia sähkön, veden ja lämmön hintoihimme

Lappeenrannan Energia tiedottaa hinnanmuutoksista vuodenvaihteessa 2021–2022.
Lappeenrannan Energia
|
Kuvituskuva - verkoston rakentamista Valtakadulla
Lappeenrannan Energian sähkön verkkopalvelun, veden, jäteveden ja kaukolämmön hintoihin esitetään muutoksia 1.1.2022 alkaen. Kaupunginhallitukselle omistajaohjausta varten esitetään, että tuotteiden hintoja muutetaan niin, että asiakkaille hinnanmuutokset laskevat sähkön verkkopalvelun verotonta hintaa 10 prosenttia, veden ja jäteveden hintoja nostetaan 5 prosentilla ja kaukolämmön hintoja kokonaisvaikutuksiltaan 1,7 prosenttia.

Sähkön verkkopalvelun hintoja alennetaan

Lappeenrannan Energiaverkkojen sähkön verkkopalvelujen hinnat laskevat 1.1.2022 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus on verottomana noin 10 % kaikille sähkönkäyttäjille.

Energia-konsernin toimitusjohtaja Arto Nikkanen kertoo, että Lappeenrannan Energiaverkkojen tavoitteena on pitää sähkön verkkopalveluiden hinnoittelu ajan tasalla kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

- Tässä tilanteessa, jossa Energiavirasto muuttaa sallitun tuoton laskentaparametreja 1.1.2022 alkaen ja toimitusvarmuusinvestointien takarajaa on jatkettu kahdeksalla vuodella, hintojen sopeuttaminen tarkoittaa noin 10 %:n hintojen laskua.

Sähkön verkkopalvelumaksuilla katetaan sähköverkon ympärivuorokautisten käyttö-, kunnossapito- ja viankorjauskulujen lisäksi mm. mittaroinnin ja asiakaspalvelun kulut. Näiden lisäksi maksuilla rahoitetaan kaikki sähköverkon saneeraus- ja toimitusvarmuusinvestoinnit.

Sähköveron ja arvonlisäveron osuus asiakkaiden sähkön verkkopalvelulaskussa on noin 30-50 % riippuen asiakkaan sähkönkäytöstä. Tähän osuuteen hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta.

Veden ja jäteveden asiakashinnat nousevat 5 prosenttia

Lappeenrannan vesiverkostoihin on investoitu merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Toimitusjohtaja Nikkanen kertoo, että tavoitteena on pitää vesiverkostojen vuosia kasvanutta korjausvelkaa kurissa.

- Investointien ansiosta esimerkiksi vikojen aiheuttamat jätevesipäästöt maastoon ja vesistöön sekä verkostojen vuodot ovat vähentyneet selvästi. Jatkossa vesiverkostojen saneerausinvestointeja on tarkoitus hieman lisätä, jotta verkostojen korjausvelka saadaan pienenemään, verkostovuotojen määrä ja mahdollisten jätevesivuotojen riski vähenemään.

Muutos nostaa esimerkiksi omakotitaloasujan* vesimaksuja noin 4 € ja kerrostalon** vesimaksuja noin 105 € kuukaudessa. Tyyppikerrostalon 30 huoneistolle tämä tarkoittaa huoneistoa kohden noin 3,50 € per kuukausi.

- Valmistaudumme myös parhaillaan etäluettavien vesimittareiden vaihtohankkeeseen vuosille 2022–2025 yhteishankintana kuuden muun vesiyhtiön kanssa. Etäluettava vesimittari vastaa asiakkaiden jo vuosia esittämään toiveeseen voida maksaa vesilasku kuukausittain todellisen kulutuksen mukaan sähkön ja lämmön tapaan.

Nikkanen jatkaa, että lähivuosien isoja hankkeita on tulossa niin jäteveden kuin puhtaan veden puolella.

- Olemme mukana Meltolan jätevedenpuhdistamon hankkeessa lähes viidenneksen osuudella ja varaudumme edelleen uuden jätevedenpuhdistamon hankkeen käynnistymiseen Toikansuon jätevedenpuhdistamon kunnostuksen ja ylläpidon ohella. Myös puhtaalla vedellämme on meneillään Pönniälänkankaan vedenoton hanke, joka on tällä hetkellä YVA:n eli ympäristönvaikutusten arvioinnin vaiheessa.

Kaukolämmön energiamaksuun pieni korotus

Kaukolämmön hinta pysyy Lappeenrannassa jatkossakin vakaana, vaikka kaikkien energiahyödykkeiden eli sähkön, kaasun ja öljyn hinnat ovat nousseet voimakkaasti vuoden 2021 aikana. Nikkanen tarkentaa, että edellisen kerran kaukolämmön hintaa on nostettu vuonna 2014, vaikka joillakin mielikuva on, että kaukolämmön hinta nousee vuosittain.

- Vakaa kaukolämmön hintamme selittyy sillä, että Lappeenrannassa kaukolämpö on pääosin uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua. Biopolttoaineiden hinnat ovat myös nousseet, mutta hinnannousu on ollut muihin energiahyödykkeisiin verrattuna maltillisempaa.

Vuoden 2022 alusta alkaen kaukolämmön energiamaksuun esitetään kuitenkin pientä reilun kahden prosentin korotusta kohonneiden polttoainekustannusten ja polttoaineiden veronkorotusten vuoksi.

- Asiakkaan kaukolämmön hintaan tämä korotus on vähäinen, kokonaisvaikutus kaukolämpölaskuun on noin 1,7 prosenttia. Energiamaksu alvillisena on nyt 70,50 €/MWh ja tuo hinta nousee vuodenvaihteessa puolellatoista eurolla megawattitunti.

Kaukolämmön hinta Lappeenrannassa on edelleen valtakunnallista keskitasoa, mutta kaukolämmön tuotannon päästöt olivat vuonna 2020 lähes 50 prosenttia Suomen keskitasoa pienemmät.

- Meillä alan vihreä siirtymä kaukolämmössä on aloitettu jo yli vuosikymmen sitten ja kaukolämpö tuotetaan nykyään ympäristöystävällisesti 80 prosenttisesti biopolttoaineilla.

Kaukolämmön tuotannossa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta edetään hyvää vauhtia, sillä Kaukaan Voimalla on tavoite luopua turpeen käytöstä lähivuosina.

- Seuraavaksi maakaasua käyttäviä lämpölaitoksiamme muunnetaan uusiutuvia polttoaineita käyttäviksi - ensi vuonna isona investointikohteena on Ihalaisen ja Rauhan lämpölaitokset, konsernin toimitusjohtaja avaa kaukolämmön tuoreimmista kestävän tulevaisuuden hankkeista.

* omakotitalossa vesimittari 20 mm ja veden kulutus 180 m³ / v
** kerrostalossa vesimittari 32 mm ja veden kulutus 5000 m³ / v

Hinnanmuutosten vaikutus asiakkaille

- veden kulutus 120 l/hlö/vrk
- kerrostalokiinteistön osalta arvioitu asukkaiden ja koko kiinteistön sähkön käyttöä

  Kulutus vuodessa Vuosikustannukset 1.1.2021 hinnoilla Vuosikustannukset 1.1.2022 hinnoilla Muutos asiakkaalle
  Sähkön verkkopalvelu
MWh
Kaukolämpö
MWH
Vesi
m3
Sähkön verkkopalvelu
Kaukolämpö
Vesi
Vuosikustannukset yhteensä € Sähkön verkkopalvelu
Kaukolämpö
Vesi
Vuosikustannukset yhteensä € €/vuosi €/kk
Omakotitalo
(sähkö, vesi, kaukolämpö, 4 henkilöä)
5 18 175 512 1613 967 3092 445 1639 1015 3100 8 0,67
Kerrostalohuoneisto
(sähkö, vesi, kaukolämpö, 2 hlöä/huoneisto)
2,5 10 88 310 867 456 1634 269 882 479 1630 -4 -0,33
Omakotitalo
(varaava sähkölämmitys ja vesi, 4 henkilöä)
19   175 1403   967 2370 1223   1015 2238 -132 -11
Omakotitalo
(varaava sähkölämmitys
19     1403     1403 1223     1223 -180 -15

Tutustu ensi vuoden hinnastoihin.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.