Viestintäjärjestelmien merkitys korostui yhteistoimintaharjoituksessa

Huoltovarmuuskeskus tiedottaa JÄÄTYVÄ 2018 -harjoituksesta.
Lappeenrannan Energia
|
Yhteistoimintaa sähkönjakelunhäiriössä harjoiteltiin 5.-6.11.2018
Lappeenrannan ja Imatran alueella harjoiteltiin 5.–6.11.2018 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistui kanta- ja jakeluverkkoihin. Mukana alueellisessa harjoituksessa oli 150 henkilöä. Harjoitus osoitti, että yhteistyö vaikeutuu merkittävästi viestiyhteyksien katkettua. Toimintojen yhteensovittamista sekä yhdessä tekemistä tuleekin suunnitella ja harjoitella etukäteen.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tällaiset yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa tekniikkaa ja viestintää.

Harjoitus osoitti, että aiemmissa valtakunnallisissa suurhäiriöharjoituksissa löydettyjä oppeja on saatu vietyä käytäntöön. Näin haastavassa tilanteessa muun muassa pelastusviranomainen tunnisti ja otti yleisjohtovastuun pelastuslain nojalla. Virka-avun pyytämisen ja antamisen prosessit olivat selkiytyneet eri toimijoille. Tilannekuva- ja yhteydenpitovälineet olivat kehittyneet ja niiden käyttö oli sujuvaa. Esimerkiksi viranomaisviestintäverkko Virven käyttö oli luontevaa ja KRIVAT-järjestelmä oli aktiivisessa käytössä. KRIVAT on Suomen Erillisverkot Oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuuritoimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.

– Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että harjoitus onnistui erittäin hyvin. Päätavoitteena oli yhteistyön ja yhteydenpitovälineiden testaaminen vaikeassa ja pitkäkestoisessa häiriötilanteessa. Yhteistyö oli harjoitusosapuolten kesken sujuvaa ja eri viestintävälineitä osattiin käyttää, kiteyttää harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Pahkin.

Pahkin painottaa, että yhteistyötä on osapuolten kesken harjoiteltava säännöllisesti ja järjestelmiä on edelleen kehitettävä. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla kriittisen infrastruktuurin toimijoilla on käytössä yhteensopivat viestintä- ja tilannekuvajärjestelmät. Periaatteessa järjestelmät ovat olemassa, mutta vie oman aikansa, ennen kuin kaikki yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat ottavat järjestelmät käyttöönsä. 

Tavoitteena yrityksen häiriötön toiminta epätavallisessa tilanteessa

Pitkäkestoinen sähkönjakeluhäiriö aiheuttaa välittömien seuraustensa lisäksi monia välillisiä häiriöitä yritysten toimintaan. Harjoitukseen aktiivisesti osallistuneen Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Ari Saukkonen oli laatinut monia yrityksensä toimintoja häiritseviä harjoitussyötteitä. Esimerkiksi someraivo, fyysiset uhkaukset, kaivinkoneen aiheuttamat tietoliikennekatkokset ja henkilöstön pääsy työpaikoilleen haastavissa keliolosuhteissa toivat haastetta harjoittelijoille varsinaisten sähkönjakeluhäiriön selvittämiseen liittyvien tehtävien lisäksi.

– Halusimme harjoituttaa henkilöstöämme laaja-alaisesti, sillä tositilanteessa tapahtumat voivat olla todella haasteellisia. Henkilöstö ratkoi yllättäviä mutta täysin mahdollisia tilanteita. Meidän henkilöstö osallistui skenaarion mukaiseen toimintaan tosissaan mutta ei liian vakavasti. Tässä onnistuimme hyvin, toteaa Saukkonen.

Harjoitus oli jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

Nyt järjestetty harjoitus oli jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019.

Harjoitukseen osallistuivat muun muassa Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Imatran Lämpö Oy, Fortum Power & Heat Oyj, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.