Toikansuon jätevedenpuhdistamolta lähtevä vesi on edelleen heikkolaatuista

Jatkotiedote keskiviikon 20.10.2021 julkaistuun tiedotteseemme.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Kuvituskuvassa Toikansuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysallas
Keskiviikkona tiedottamamme teollisuusjätevesipulssin haittavaikutukset ovat lieventyneet Toikansuon jätevedenpuhdistamolla, mutta näkyvät puhdistustuloksessa edelleen. Toikansuon jätevedenpuhdistamolle alkuviikosta tulleiden poikkeavan väkevien teollisuusjätevesien vaikutuksia puhdistustuloksiin on tarkkailtu tämän viikon aikana tihennetysti. Ensimmäisiä seurantatuloksia on valmistunut tänään perjantaina 22.10.

Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että teollisuusjätevesipulssi näkyi puhdistamolla eniten heti alkuvaiheessa tiistaiyönä piikkimäisesti nousevina pitoisuuksina.

- Muutos oli selkeä veden likaisuutta kuvaavan sameuden, kiintoaineen, hapenkulutuksen sekä ravinnetasojen osalta.

Teollisuusjätevesien vaikutus prosessiin lieveni alkuvaiheestaan pian vuorokauden kuluessa ja häiriön enimmäisvaikutus jää alkua ennakoitua vähäisemmäksi.

- Loppuviikkoon perjantaihin mennessä prosessissa näkyi edelleen häiriövaikutus hieman laskevana, mutta edelleen koholla olevina päästöarvoina. Tähän mennessä saatujen tulosten mukaan Toikansuon puhdistustulos heikkeni keskeisten puhdistustulosta osoittavien parametrien osalta viikon keskivaiheilla enimmillään noin kolminkertaiseksi tavanomaiseen tasoon verrattuna.

Puhdistamolta lähtevän veden vuorokautinen kokonaisfosforipitoisuus oli korkeimmillaan tasolla 1,27 mg/l, kiintoainepitoisuus 45 mg/l ja sameus 19 NTU. Perjantaihin mennessä puhdistamolta lähtevä fosforipitoisuus oli tasolla 1,0 mg/l, kiintoaine 32 mg/l ja sameus 17 NTU.

- Kun vertaillaan puhdistamolta keskimäärin lähtevän veden laatua, joka viimeisimmän neljännesvuoden tarkasteluaikana on hyvin täyttänyt lupaehdot,  se on mm. fosforin osalta ollut keskimäärin alle 0,4 mg/l, kiintoaineen osalta noin 10 mg/l ja sameus on ollut alle viiden, Moisio lisää.

Häiriötilannetta seurataan tihennetysti ja hoidetaan yhteistyössä

Isoilla puhdistamoilla on lähtökohtaisesti puskurikykyä häiriöpäästöjä vastaan. Poikkeamatilanteenkin aikana Toikansuon jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessin voidaan kuvata kaikkiaan toimineen sellaisella tavalla, joka vastaa pienpuhdistamoiden tasoista puhdistustulosta. Tilannetta voidaan ilmentää vesistöön joutuvan kuormitusmäärän kautta.

- Kun kaikki Lappeenrannan sekä Lemin ja Taipalsaaren keskustaajamien jätevedet käsitellään, niin puhdistamolta lähtevä fosforimäärä on tavanomaisesti vuorokaudessa alle ämpärin verran (keskimäärin 8 kg/d). Poikkeustilanteen aikana fosforimäärä nousi tasolle 22 kg/d. Puhdistamolta lähtevän kiintoaineen määrä muuttui vastaavasti saavillisesta eli keskimäärin 200 kilosta vuorokaudessa noin kolminkertaiseksi, vesi- ja ympäristöpäällikkö tarkentaa.

Tänään iltapäivällä tulleet ensimmäiset Rakkolanjoen ja Haapajärven vesinäytteiden tulokset kertovat näkyvää muutosta havaintopaikoilta lisääntyneenä sameutena, kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksina ja etenkin hygieniabakteerien kasvuna.

- Vesistön tilanteen seuranta jatkuu vesistönäytteillä Rakkolanjoesta ja Haapajärvestä seuraavan kerran marraskuun alussa.

Teollisuusjäteveden päästölähteelle jätekeskukseen Kukkuroinmäelle tulevien esikäsittelytoimenpiteiden odotetaan ehkäisevän vastaavan tapahtuman toistuminen jatkossa.

- Tilannetta ja häiriön kestoa seurataan tiiviissä yhteistyössä laitosten kesken ja toistaiseksi Toikansuon puhdistamolla jatketaan prosessin tilaseurantaa tihennetysti. Tilanteen kehittymisestä päivitetään tietoa jatkossa Lappeenrannan Energian verkkosivujen tiedotteina ja tarvittaessa myös median välityksellä, Moisio vahvistaa lopuksi.

Lue keskiviikon 20.10.2021 tiedotteemme.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.