Toikansuon jätevedenpuhdistamolla poikkeama teollisuusjätevesien vuoksi

Lappeenrannan Energiaverkot
|
Kuva Toikansuon jätevedenpuhdistamolta jälkiselkeytysaltaalta 20.10.2021.
Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminta on heikentynyt huomattavasti tämän alkuviikon aikana puhdistamolle tulevien poikkeavien teollisuusjätevesien vuoksi. Poikkeamatilanne aiheutui Etelä-Karjalan Jätehuollon joutuessa ohjaamaan tavanomaisesta toiminnasta poiketen biokaasulaitokselta lähtevät väkevät jätevedet viemäriin johdettavien jätevesien joukkoon. Toikansuolla tänään 20. lokakuuta otettujen puhdistettujen jätevesien näytteiden tarkempia tuloksia odotetaan ja niistä tiedotetaan lisää lähipäivinä.

Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että poikkeamatilanteesta on tehty välittömästi ilmoitus puhdistamon ympäristövalvojille ja tilannetta hoidetaan yhteistyössä EKJH:n ja ympäristövalvojien kanssa. Poikkeamatilanteen kestoa ja vaikutusta tullaan seuraamaan tihennetyin näytteenotoin puhdistamolla ja purkuvesistössä.

-  EKJH ilmoitti käynnistävänsä alkuviikosta kyseiset pumppaukset ja poikkeama puhdistetun jäteveden laadussa alkoi näkymään Toikansuolla eilisissä alkuillan tuloksissa. Juuri tälle samalle viikolle aikataulutettu velvoitetarkkailun näytteemme on jo toimitettu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimukselle. Puhdistamolta lähtevä Rakkolanjokeen johdettava vesi on arviomme mukaan valitettavasti tavanomaista huomattavasti sameampaa sisältäen selkeästi raja-arvot ylittävää kiintoainesta ja ravinteita.

EKJH:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo, että väkeviä jätevesiä jouduttiin johtamaan viemäriin maanantaina, koska EKJH:n sade- ja jätevesien keräilyaltaat tulivat runsaiden sateiden johdosta täyteen.

- Normaalisti väkevät jätevedet hyödynnetään teollisuudessa, mutta tällä hetkellä biokaasuprosessin muutosten johdosta vesiä ei voida hyödyntää ravinnelähteinä. Tilanne korjaantuu kunhan biokaasulaitoksen hygienisointiyksikkö valmistuu. Huomenna Kukkuroinmäessä käynnistetään jäteveden esisuodatus ja –käsittely, joka laskee kuormitusta lähelle normaalitasoa. Lisäksi jäteveden pumppaus säädetään tasaisesti matalalle virtaamalle niin, että vastaavilta ravinnepulsseilta vältytään. Lisäksi selvitetään jätevedelle muita esikäsittelyvaihtoehtoja, jotta kuormitus saadaan palautettua normaalille tasolle.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja Päivi Uski kertoo, että tilannetta seurataan ja se vaikuttaa Rakkolanjoen alueen virkistyskäyttöön:

- Haapajärvellä on kyläläisten uimaranta, mutta uimakausi on tältä vuodelta ohi. Uimista ei suositella mahdollisen hygieniahaitan takia. Eläimiä ei tule päästää juomaan tai uimaan Rakkolanjokeen tai Haapajärveen. Ympäristötoimi seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä laitoksen valvojan, ELY-keskuksen kanssa.

Vesi- ja ympäristöpäällikkö Moisio kertoo poikkeamatilanteen hoituvan jätevedenpuhdistamolla normaalin varautumisen mukaisesti:

- Tiedotamme lisää puhdistetun jäteveden laadusta heti, kun saamme tutkittavana olevien seurantanäytteiden tutkimustuloksia.
 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.