Talousvedelle tehtiin WHO:n suosittelema riskienarviointi

Toimenpideohjelma varmentaa koko vesihuoltoketjun riskienhallinnan.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Talousveden riskienarviointi on hyväksytty joulukuussa 2019.
Lappeenrannan Energia on tehnyt talousveden tuotantolaitosten ja vedenjakeluverkostojen riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestö WHO:n suositteleman Water Safety Plan -periaatteen (WSP) mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt tämän Lappeenrannan Energian vesilaitosten riskinarvioinnin päätöksellään 19.11.2019.

Vesi ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että riskienkartoitustyö käynnistyi syyskuusta 2018 alkaen työpajoina, joita pidettiin oman henkilöstön kokoontumisten lisäksi kahdeksan eri kertaa yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten ja konsultin kanssa.

- Näihin yhteisiin työpajapäiviin sisältyivät kenttäkierrokset tarkasteltaviin kohteisiin. Koko vesihuoltoketjun riskien tarkastelu käytiin kattavasti läpi. Arvioinnin kohteina oli kymmenen vedenottamoa useine kaivoineen ja puhtaan veden verkosto, johon kuuluu neljä vesitornia.

Vaarojen tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja toimenpiteiden kirjauksessa käytettiin työkaluna valtakunnallista, verkossa toimivaa WSP-ohjelmaa. Riskit arvioitiin suuruusluokittain tasolle kriittinen, keskitaso tai vähäinen. Kaikille kriittisille ja keskitason riskeille määritettiin jo olemassa olevat tai uudet hallintakeinot. Laitosten osalta riskien hallintakeinoja määritettiin 151 kpl, ja verkoston osalta 113 kpl.

WSP-ohjelman avulla luotiin toimenpideohjelma, jonka mukaisesti uusien hallintakeinojen käyttöönotto toteutetaan niin, että kriittiset ja keskitason riskit voidaan vähentää hallituiksi.

- Toimenpideohjelman mukaisesti riskienhallintaa jatkossa seurataan ja kehitetään osana jatkuvaa toimintaa, Moisio täydentää.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.