Sähköverkon raivaukset ja kuntotarkastukset ovat käynnistyneet

Lappeenrannan Energiaverkot aloitti vuosittaiset sähköverkon raivaukset ja kuntotarkastukset tänä vuonna jo helmikuun alussa.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Vuosittaiset sähkölinjojen raivaukset käynnistyvät Lappeenrannassa.
Raivaukset ovat alkaneet pienjänniteverkkojen osalta ja keskijänniteverkon osuus alkaa lumien sulettua. Raivaukset tapahtuvat tänä vuonna pääosin Savitaipaleen kunnan alueella sekä Lemin pohjois- ja länsiosissa. Energiaverkot raivaavat jakelualueen sähkölinjat viiden vuoden välein. Raivauksen tarkoituksena on estää puustoa kasvamasta alhaalta ja sivusta sähkölinjoihin kiinni ja näin varmistaa häiriötöntä sähkönjakelua. Raivattu johtokatu helpottaa myös vian etsinnässä maastossa liikkuvia sähkömiehiä.  

Alustaraivauksessa sähkölinjan alta poistetaan kaikki puusto pois lukien rauhoitetut puut ja piha-alueen hedelmä- ja koristepuut. Raivausalueen leveys linjan alla määräytyy maanomistajan kanssa tehdyn johtoaluesopimuksen mukaan, yleisimmin 5 metriä pylvään molemmille puolille keskijännitelinjalla. Alustaraivauksen yhteydessä poistetaan johtoalueen ulkopuolella olevia lahoja puita sekä linjalle päin kallistuneita puita, jotka kaatuessaan ylettäisi sähkölinjalle. Näiden lisäksi poistetaan yksittäisiä nuoria riukumaisia lehti- ja havupuita jotka lumikuorman painosta taipuisivat sähkölinjalle.

Kaadettu puusto jää maanomistajan omistukseen ja paikalta poistettavaksi. Energiaverkot suosittelee maanomistajia ottamaan hyötykäyttöön kaadetut puut. Suurempia harvennustoimenpiteitä vaativissa kohteissa ollaan maanomistajaan yhteydessä etukäteen. Raivaustyöt suorittavat ulkopuoliset urakoitsijat ja työ valmistuu tammikuun 2022 loppuun mennessä. 

lappeenrannan-energiaverkot-raivausalue-sahkoverkolle-2021

Kuntotarkastuksia Taipalsaarelle ja Lappeenrantaan

Sähkön jakeluverkon kuntotarkastuksia tehdään tänä vuonna Taipalsaaren ja Lappeenrannan alueella. Taipalsaarella tarkastuksia tehdään koko kunnan alueella ja Lappeenrannassa tarkastukset painottuvat alueille Kivisalmi, Voisalmi, Kariniemi, Tyysterniemi, Pallo, Pikisaari, Linnoitus, Rakuunamäki, Kylpylä, Kimpinen, Taikinamäki ja Alakylä. Lappeenrannan Energiaverkot tarkastaa koko sähkönjakeluverkkonsa kuuden vuoden välein.

Kuntotarkastuksissa tarkastetaan koko tarkastusalueen jakeluverkon kunto maastossa kulkien. Ilmajohtoverkon tarkastuksessa tehdään sähköpylväille laho- ja kuntotarkastuksia, joiden perusteella määritellään verkon kunto ja tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet. Samalla käydään läpi myös pylväsmuuntamot ja ilmassa kulkevien johtimien kunto.

Maakaapeliverkon tarkastuksessa tehdään alueen puistomuuntamoille ja jakokaapeille tarkastuksia. Tarkastuksien yhteydessä urakoitsijamme liikkuvat myös asiakkaiden piha-alueilla, mikäli niillä sijaitsee tarkastettavia komponentteja. Tarkastukset suorittaa ulkopuolinen urakoitsija ja työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. 

lappeenrannan-energiaverkot-sahkoverkon-kuntotarkastus-2021

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.