Sähköverkon raivaukset ja kuntotarkastukset ovat käynnistyneet

Lappeenrannan Energiaverkot Oy aloitti vuosittaiset sähköverkon raivaukset ja kuntotarkastukset toukokuun alussa.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Vuosittaiset sähkölinjojen raivaukset käynnistyvät Lappeenrannassa.
Raivausalueen pienjänniteverkot on osittain raivattu ja oksittu alkuvuodesta 2019 ja seuraavaksi aloitetaan keskijänniteverkon alustaraivaus. Raivaukset tapahtuvat tänä vuonna Lappeenrannan kaupungin alueella Saimaan kanavan itäpuolella. Energiaverkot raivaa jakelualueen sähkölinjat viiden vuoden välein.

Raivauksen tarkoituksena on estää puustoa kasvamasta alhaalta ja sivusta sähkölinjoihin kiinni ja näin varmistaa häiriötöntä sähkönjakelua. Raivattu johtokatu helpottaa myös vian etsinnässä maastossa liikkuvia sähkömiehiä.  Alustaraivauksessa sähkölinjan alta poistetaan kaikki puusto pois lukien rauhoitetut puut ja piha-alueen hedelmä- ja koristepuut.

Raivausalueen leveys linjan alla määräytyy maanomistajan kanssa tehdyn johtoaluesopimuksen mukaan, yleisimmin 5 metriä pylvään molemmille puolille. Alustaraivauksen yhteydessä poistetaan johtoalueen ulkopuolella olevia lahoja puita sekä linjalle päin kallistuneita puita, jotka kaatuessaan ylettäisi sähkölinjalle. Näiden lisäksi poistetaan yksittäisiä nuoria riukumaisia lehti- ja havupuita jotka lumikuorman painosta taipuisivat sähkölinjalle.

Kaadettu puusto jää maanomistajan omistukseen ja paikalta poistettavaksi. Energiaverkot suosittelee maanomistajia ottamaan hyötykäyttöön kaadetut puut. Suurempia harvennustoimenpiteitä vaativissa kohteissa ollaan maanomistajaan yhteydessä etukäteen. Raivaustyöt teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla ja työ valmistuu helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Ohessa kuva tämänvuotisesta raivausalueesta:

Lappeenrannan-energiaverkot-sahkoverkon-raivausalue-2019

Kuntotarkastuksissa vuorossa Lappeenrannan eteläisiä alueita

Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuksia tehdään tänä vuonna Lappeenrannan kaupungin alueella Miehikkälän kunnan rajalta Nuijamaalle ulottuvalla alueella. Lappeenrannan Energiaverkot tarkastaa koko sähkönjakeluverkkonsa kuuden vuoden välein.

Kuntotarkastuksissa tarkastetaan koko tarkastusalueen jakeluverkon kunto maastossa kulkien. Ilmajohtoverkon tarkastuksessa tehdään sähköpylväille laho- ja kuntotarkastuksia, joiden perusteella määritellään verkon kunto ja tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet. Samalla käydään läpi myös pylväsmuuntamot ja ilmassa kulkevien johtimien kunto.

Maakaapeliverkon tarkastuksessa tehdään alueen puistomuuntamoille ja jakokaapeille tarkastuksia. Tarkastuksien yhteydessä urakoitsijamme liikkuvat myös asiakkaiden piha-alueilla, mikäli niillä sijaitsee tarkastettavia komponentteja. Tarkastukset suorittaa ulkopuolinen urakoitsija ja työ valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Ohessa kuva kuntotarkastusalueesta:

lappeenrannan-energiaverkot-sahkoverkon-kuntotarkastukset-2019

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.