Pönniälänkankaan YVA:n yleisötilaisuus järjestetään 16.3. virtuaalisena

Osallistu yleisötilaisuuteemme kotisohvaltasi!
Lappeenrannan Energia
|
Kuvituskuvassa mies selaa tablettitietokonetta.
Kuulutus 1.3.2021:
Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto ja veden johtaminen Lappeenrantaan, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lappeenrannan Lämpövoima Oy on toimittanut 24.2.2021 Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien vedenottoa Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueelta ja otetun veden johtamista Lappeenrantaan.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden saanti Lappeenrannan seudun asukkaille ja yrityksille. Tämän vuoksi suunnitellaan pohjavedenottoa Taipalsaaren kunnassa sijaitsevalta Pönniälänkankaalta, joka on Suomen suurimpia pohjavesialueita. Suunniteltu vedenottomäärä on 10 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä YVA-lain mukaan edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yhtiön laatima suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on tiedot hankkeen suunnitelmista, tarvittavista luvista sekä arvio toteutusaikataulusta. YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia mm. maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Vedenottoa varten Pönniälänkankaalle rakennetaan kaksi kaivoaluetta. Kaijansuon lampien kaivoalueelta otetaan 7000 m3 /d ja Sinisten aaltojen kaivoalueelta 3000 m3 /d. Vesi johdetaan joko Ilottulan tai Huhtiniemen vedenkäsittelylaitoksille. Vesijohtolinja Ilottulan vedenkäsittelylaitokselle kulkisi pääasiassa Saimaan pohjaan upotettuna ja Huhtiniemen vesienkäsittelylaitokselle valtaosin maahan kaivettuna.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE2)
VE0, hanketta ei toteuteta.
VE1, vedenotto 10 000m3 /d vesijohtolinja Kattelussaaren kautta Ilottulaan.
VE2, vedenotto 10 000m3 /d vesijohtolinja Saimaanharjun kautta Huhtiniemeen.

Tiedottaminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan 5.3.-6.4.2021 Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla. Arviointiohjelma on nähtävillä Taipalsaaren kunnassa Kellomäentie 1 ja Lappeenrannan kaupungissa Villimiehenkatu 1 asiakaspalvelukeskus Winkissä sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).

Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä sähköinen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 16.3 klo 17.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua hankkeen YVA-menettelyn internetsivulla www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA noin vuorokausi ennen tilaisuuden alkua julkaistavasta linkistä.

Yleisötilaisuuden linkki julkaistaan myös hankkeemme omalla sivulla 
www.lappeenrannanenergia.fi/ponnialankankaan-yva.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 6.4.2021 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi [at] ely-keskus.fi (kirjaamo[dot]kaakkois-suomi[at]ely-keskus[dot]fi) Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon.

Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola. ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa toukokuussa 2021. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen: www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA.

Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272

Lisätietoja hankkeesta:
- Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Riitta Moisio p. 040 568 9654
- YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Joonas Hokkanen p. 0400 355 260 

Lähde: www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.