Poikkeustilanteisiin reagoinnin ja varautumisen vuosi 2022 oli voitollinen

Tilinpäätöstiedote 2022
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen
Lappeenrannan Energialle vuosi 2022 oli haastava useista syistä, mutta energiakriisin vuodesta selviydyttiin hyvän varautumisen ja reagointikyvyn ansiosta. Konserniyhtiön toteutunut liikevaihto 128,9 miljoonaa euroa oli noin 12 % edellisvuotta (114,7 M€) suurempi ja budjetti ylittyi noin 21 miljoonalla eurolla. Tulos oli 1,4 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi ja tilikauden voitoksi muodostui 12,4 miljoonaa euroa. Voitollisesta tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalleen Lappeenrannan kaupungille 3,7 miljoonaa euroa.

Tulos oli Lappeenrannan Energia -konsernin toimitusjohtajan Arto Nikkasen mukaan kaksijakoinen. Polttoaineiden hinnat ja päästöoikeuden hinta nousivat viime vuoden aikana voimakkaasti ja se osaltaan heikensi yhtiön tulosta. Tämän lisäksi sähköverkkoliiketoiminnan 10 prosentin hinnanalennukset 1.6.2021 ja 1.1.2022 alensivat yhtiön tulosta.

- Korkeat sähkön markkinahinnat kuitenkin paransivat merkittävästi sähkön tuotannon tulosta, joka osaltaan vaimensi kohonneiden polttoainekustannusten negatiivista vaikutusta.

Energiakriisin käynnistämä polttoaineiden niukkuustilanne kotimaisilla ja eurooppalaisilla polttoainemarkkinoilla lisäsi polttoaineen hankinnan kustannuksia merkittävästi. Kaukolämmön polttoaineiden hankinta meni viime vuonna sen haasteiden johdosta kahdesti uusiksi.

- Vuosi alkoi hyvin haasteellisissa merkeissä UPM:n ja Paperiliiton lakkotaistelun vuoksi, mutta saimme pidettyä Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen käynnissä ja turvattua asiakkaillemme lämmönsaannin lakosta huolimatta. Kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan, meilläkin käynnistettiin sen vaikutuksiin varautuminen kaikkien tuotteidemme ja palvelujemme osalta. Jo olemassa olleet varasuunnitelmat ja -järjestelmät otettiin käyttöön. Käytännössä koko vuosi varauduttiin mahdollisiin erilaisiin poikkeustilanteisiin.

Tuotteista veden hintoja nostettiin vuoden alusta alkaen kohonneiden kustannusten ja verkoston saneeraustarpeiden vuoksi 5 % ja sähkön verkkopalveluhintoja alennettiin 10 %. Kaukolämmön hintaa jouduttiin myös nostamaan heinäkuun alussa kohonneiden polttoainekustannusten vuoksi noin 11 %. Lappeenrannan Energian kaasunjakelu- ja kaasunmyyntiliiketoiminnat siirtyivät Suomen Kaasuenergialle 1.7.2022 toteutuneella liiketoimintakaupalla.

Lappeenrannan Energia-konsernissa investoitiin kotiseudulle viime vuonna reilut 28 miljoonaa euroa. Energiaverkoilla jatkettiin sähkön toimitusvarmuuden parantamista investoiden sähköverkkoihin noin 9,8 miljoonaa euroa. Lämpöverkkoihin investoitiin vuoden aikana 3,1 M€ ja vesi- ja jätevesiverkkoihin 4,6 M€. Lämpövoima investoi viime vuonna lämpölaitoksiin 3,7 M€ ja vesi- ja jätevesilaitoksiin 2,6 M€. Tämän lisäksi Energialla investoitiin kotimaiseen tuulivoimaan 4,3 M€.

-  Investointeja suhteessa budjettiin kasvatti Lämpövoiman pellettikattilahankkeen eteneminen suunniteltua nopeammin. Yhtiömme tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2026 ja tätä edistävät useat lämmöntuotannon hankkeet etenivät merkittävästi vuoden 2022 aikana. Näillä näkymin vuoden 2023 aikana teemme lisää investointipäätöksiä lämmöntuotanto- ja varastointiratkaisuista, jotka omalta osaltaan edistävät tavoitteemme saavuttamista tulevien tuulivoimahankkeidemme lisäksi, Nikkanen toteaa.

Lappeenrannan Energia investoi viime vuoden aikana vahvasti Suomen Hyötytuulen osakkuuden kautta tuulivoimaan. Polusjärven tuulivoimapuisto valmistui Pyhäjoella syksyllä ja rakenteilla on parhaillaan kolme uutta tuulivoimapuistoa Alajoki-Peuralinnaan, Oosinselälle ja Siikajoelle.

- Vahvistamalla edelleen sähkön- ja lämmöntuotannon mahdollisuuksiamme varaudumme hallitsemaan jatkossakin energiantuotannon toimitusvarmuutta ja polttoaineiden hankintakustannusten taloudellisia vaikutuksia. Näin turvaamme tulevaisuudessakin astetta paremman varautumisen ja vakaammat energian ja veden hinnat kotiseudun asiakkaillemme.

Lappeenrannan Energian vuosikertomus 2022 julkaistaan kokonaisuudessaan verkkopalvelussamme lappeenrannanenergia.fi pääsiäisen jälkeisellä viikolla 15.

 

Konsernin tunnusluvut

 

Emo

 

 

Konserni

 

 

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Liikevaihto milj. €

35,6

55,8

74,0

92,0

114,7

128,9

Liikevoitto milj. €

1,6

3,3

6,5

19,8

21,0

22,8

Liikevoitto/tappio %

4,5

5,9

8,8

21,5

18,3

17,7

OPO:n tuotto %

0,6

3,7

5,0

13,6

12,8

9,3

Omavaraisuusaste %

23,0

20,2

44,3

24,5

24,8

41,8

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.