Maaperän puhdistustyöt alkavat Muukonkankaalla

Lappeenrannan kaupunki tiedottaa Muukonkankaan alueen puhdistustöiden alkamisesta.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Muukonkankaalla puhdistetaan maaperää ja pohjavesialuetta.
Lappeenrannassa Muukon alueella olevaa pilaantunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä. Puhdistustyö tulee ajoittumaan marras-joulukuulle 2018. Ilottulan vedenottamolta lähtevän veden liuotinpitoisuus on pysynyt turvallisella tasolla.

Marraskuussa alkava puhdistustyö tullaan toteuttamaan hyödyntäen paikan päällä tehtäviä suorainjektointiteknologioita, joissa vaikuttavat yhdisteet syötetään korkealla paineella suoraan tavoiteltuun pohjavesikerrokseen. Pohjaveteen syötettävinä yhdisteinä käytetään elintarvikelaatuisia biohajoavia yhdisteitä, joilla tehostetaan haitta-aineiden luonnollista hajoamista. Pilaantunutta maata ja pohjavettä ei siis perinteiseen tapaan kaiveta ja kuljeteta pois, vaan se puhdistetaan paikan päällä. Kunnostuksen voidaan odottaa parantavan vedenlaatua merkittävämmin pohjavedessä aikaisintaan vuoden kuluttua, koska pohjaveden virtausnopeus maan alla on hidasta.

Varsinainen pohjaveden puhdistustyö aloitetaan Muukonkankaan teollisuusalueella 21.11. ja sen kesto tulee olemaan noin 1 - 2 viikkoa. Tämän jälkeen pohjaveden puhdistusta jatketaan teollisuusalueen ja Ilottulan vedenottamon välisellä alueella joulukuun puolella. Puhdistustyöt eivät tule aiheuttamaan alueelle lisääntynyttä raskasta liikennettä tai pölyhaittaa, mutta paikallisesti lisääntynyt melu on mahdollista töiden aikana. Turvallisuussyistä työmaa tullaan merkitsemään ja ulkopuolisten pääsy työmaalle on kielletty.

Hanke toteutetaan valtion jätehuoltotyönä, jonka sopimusosapuolina ovat Lappeenrannan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työ toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lupapäätöksen KASELY/787/2017 mukaisesti ja puhdistustyöstä vastaa Nordic Envicon Oy.

Puhdistustyöllä ei ole vaikutusta talousveden jakeluun asiakkaille. Ilottulan vedenottamon raakaveden sekä verkostoon lähtevän veden ja vesijohtoveden liuotinpitoisuuksia tarkkaillaan säännöllisesti.

Töiden aloittamisesta ja kestosta tullaan kunnostusurakoitsijan toimesta tiedottamaan tarkemmin vaikutusalueen kiinteistöjen omistajia ja toimijoita.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.