Lappeenrannan Muukko-Ilottulan pohjavesialueen liuotinesiintymän tutkimuksia jatketaan

Lappeenrannan Lämpövoima
|
Lappeenrannan Muukon ja Ilottulan alueen pohjavedessä jo vuonna 2011 havaittua tetrakloorieteenä (PCE) eli kloorattua liuotinta esiintyy edelleen. Liuotinpitoisuus kasvaa hitaasti myös vedenottamolla. Liuottimen lähdettä on etsitty pohjavesialueelta parin vuoden ajan, mutta sitä ei ole pystytty varmistamaan. Pohjaveden liuotinesiintymän tutkimukset jatkuvat alueella alkuvuodesta. Ilottulan vedenottamolta asiakkaille lähtevä vesi täyttää edelleen talousvedelle asetetut terveydelliset laatunormit.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen johtaja Ilkka Räsänen kertoo, että vuoden 2015 alkupuolella alueella tehtävien jatkotutkimusten tarkoituksena on varmistaa PCE:n lähde sekä kulkeutumisreitti vedenottamolle.
- Geologisen tutkimuskeskuksen ryhmä tulee tekemään tutkimuksia Muukon teollisuusalueen sekä vedenottamon välisellä alueella. Myöhemmin keväällä alueella tehdään kairauksia pohjavesiputkien asentamiseksi ja kalliopintojen varmistamiseksi, Räsänen kertoo.

Vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti

Lappeenrannan Ilottulan vedenottamon käyttötarkkailussa tehtiin ensimmäiset havainnot liuottimesta vedenottamon kaivoista ja lähtevästä vedestä vuonna 2011. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että Ilottulan vedenottamolta jakeluun lähtevän veden laatua seurataan kuukausittain ja liuotinhavaintoihin liittyviä lisätutkimuksia tehdään kolme kertaa vuodessa.
- Uusituissa näytteissä pitoisuudet ovat kohonneet, mutta jakeluun lähtevässä vedessä liuotinpitoisuudet ovat kuitenkin jääneet alle sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon. Veden käyttöä talousvetenä ei ole tämän vuoksi tarvinnut rajoittaa.

Tetrakloorieteeniä on yleisimmin käytetty Suomessa mm. tekstiilien puhdistuksessa kemiallisissa pesuloissa ja rasvanpoistoaineena metalli- ja konepajateollisuudessa. Alueen yrityksissä ei ole selvitysten mukaan käytössä tai varastoituna tetrakloorieteeniä.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy ovat teettäneet alueella hydrogeologisia ja pohjavesinäytteenottoon perustuvia tutkimuksia liuotinpäästölähteen selvittämiseksi. Viimeisimmät tutkimukset on tehty vuonna 2014, jolloin suurin pohjavedestä analysoitu liuotinpitoisuus havaittiin Muukon teollisuusalueen pohjoisosassa valtatie 6 eteläpuolella. Syksyllä 2014 tehdyissä tarkentavissa maaperän huokosilma- ja pohjavesitutkimuksissa ei vielä saatu luotettavasti paikannettua päästölähdettä tai selvitettyä vuodon ajankohtaa.

- Tutkimuksia päästölähteen ja päästön laajuuden selvittämiseksi sekä riskienhallintatoimien suunnittelemiseksi jatketaan, tarkentaa Räsänen ympäristötoimesta ja jatkaa, että jatkotutkimuksista ja sen havainnoista tiedotetaan uudelleen tutkimusten tarkentuessa.

***
Tämä tiedote on lisätty Energian vanhoilta verkkosivuilta uusille taustoittamaan aiheeseen liittyvää myöhempää uutisointia.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.