Lappeenrannan Energian tulos vuodelta 2020

Lappeenrannan Energian tilinpäätöstiedote, 29.3.2021 kello 10.00.
Lappeenrannan Energia
|
Kuvassa Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen.
Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui poikkeuksellisista ajoista huolimatta suunnitellusti ja koronapandemian haasteista selvittiin ilman merkittäviä vaikutuksia. Liikevaihto laski lämpimän vuoden johdosta 92,0 miljoonaan euroon (105,2 M€ v. 2019), mutta investoinnit nousivat uuteen ennätykseen ollen 30,2 miljoonaa euroa (19,8 M€, v. 2019). Lappeenrannan Energian tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2026.

Energia-konsernin tuloskunto säilyi edelleen vahvana ja liikevoitoksi muodostui 19,8 miljoonaa euroa (23,4 M€, v. 2019). Tilikauden voitto oli 9,9 miljoonaa euroa.

Kaukolämmön myyntituotot pienenivät lämpimän vuoden johdosta noin -20,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmitystarveluku oli Lappeenrannassa viime vuonna 3499, kun se normaalina vuonna on 4510. Sähkön siirron ja veden liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla ja maakaasun myynnin liikevaihto laski -57,5 %. Kaasun myynnin pienentymiseen vaikutti poikkeuksellisen lämmin sää ja vähittäismyyntihintojen alhainen hintataso johtuen maailman markkinatalouden epävarmasta tilanteesta. Sähköverkkojen, kaukolämmön ja veden asiakashinnat säilyivät vuonna 2020 ennallaan. Maakaasun verkkopalveluhintoja laskettiin 1.7.2020 alkaen.

Säävarmaa sähköverkkoa rakennettiin sekä toimivia lämpö- ja vesiverkostoja saneerattiin viime vuonna ennätyksellisen ahkerasti. Investoinneista 14,0 milj. euroa kohdistui sähköverkkoihin, 2,4 milj. euroa lämpöverkkoihin ja 5,3 milj. euroa vesi- ja jätevesiverkkoihin. Vesi- ja jätevesilaitosten investoinnit olivat 2,6 milj. euroa. Lämpölaitoksiin investoitiin 3,0 milj. euroa.

Varmoin askelin kohti hiilineutraalia huomista

Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n liikevaihto oli 35,6 miljoonaa euroa ja tulos muodostui 3,9 miljoonaa euroa voitolliseksi. Selittävä tekijä liikevaihdon pienemiselle oli erikoinen vuosi sähkömarkkinoilla runsastuulisen ja -vetisen ja lämpimän sään johdosta. Voitollisesta tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,73 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihdoksi muodostui 68,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli hyvällä tasolla ollen 11,8 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään edellisvuosien tapaan verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto pieneni edelleen hieman ollen 18,1 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi muodostui 1,0 miljoonaa euroa. Hyväristönmäelle suunnitellun uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa hylättiin Vaasan hallinto-oikeudessa toukokuussa 2019. Lappeenrannan Lämpövoima haki asiasta valituslupaa ja teki samalla valituskirjelmän korkeimmalle hallinto-oikeudelle säädetyssä ajassa. KHO:n päätöstä odotetaan edelleen.

Vuoden 2020 aikana konsernissa aloitettiin työstämään hiilineutraalisuuteen tähtäävää uutta strategiaa. Uusia ratkaisuja tutkittiin ja pilottihankkeita käynnistettiin vuoden 2020 aikana ja tulevaisuuden linjauksia tehdään kuluvan vuoden aikana. Energia-alallakin kunnianhimoinen strategiamme on olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2026 mennessä. Kaukaan Voiman käyttämän uusiutuvan biopolttoaineen ansiosta kaukolämmön asiakkaille voitiin jo nyt lanseerata hiilineutraali kaukolämpötuote, Vihreä kaukolämpö.

Energia -konsernin palveluksessa vakinaisessa työsuhteessa oli vuoden vaihteessa 105 henkilöä (109 edellisenä vuonna). Konsernin toimitusjohtaja vaihtui 5. lokakuuta. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen ehti luotsata energia- ja vesiyhtiötä yhtäjaksoisesti 18 vuotta.

Kiitos koko konsernin henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä vuoden 2020 aikana!

Arto Nikkanen
toimitusjohtaja

 

Konsernin tunnusluvut

AVAINLUKUJA

​EMO ​ ​ ​

KONSERNI​​ ​ ​ ​

2018

2019

2020

2018

2019

2020

​Liikevaihto milj. €  

69,9

45,8

35,6

129,2

105,1

92,0

​Liikevoitto  milj. € 

6,4

2,2

1,6

28,1

23,4

19,8

​Liikevoitto/tappio % 

9,2

4,7

4,5

18,8

22,3

21,5

​OPO:n tuotto % 

6,3

- 2,1

0,6

26,6

18,2

13,6

​Omavar.aste %  

20,6

22,1

23,0

20

23,2

24,5

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.