Lappeenrannan Energian tulos vuodelta 2019

Lappeenrannan Energian tilinpäätöstiedote 6.3.2020.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energiaverkkojen lämmön, veden ja sähkön työmaa.
Lappeenrannan Energian viime vuosi sujui lähes suunnitellusti, vaikka liikevaihto laski 105,1 miljoonaan euroon (129,2 M€ v. 2018). Investointitaso säilyi lähellä tavoiteltua 20:tä miljoonaa euroa ollen 19,8 miljoonaa euroa.

Energia-konsernin tuloskunto säilyi vahvana ja liikevoitoksi muodostui 23,4 miljoonaa euroa (28,1 M€, v. 2018). Tilikauden voitoksi muodostui 11,9 miljoonaa euroa, joka oli noin 3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Talousarvioon verrattuna suurin poikkeama oli energian hankintakulujen kasvu lähes 4 miljoonalla eurolla suunnitellusta tasosta. Pääsyy tähän oli päästöoikeuksien hinnannousun seurauksena nousseet polttoainekustannukset.

Kaukolämmön myyntituotot pienenivät noin 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden tuotteiden myyntitulot olivat samoin pienenevällä uralla, vesi -7,4 %, kaasun myynti -8,3 % ja sähkön siirto -4,2 %.

Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja tulos muodostui 6,6 miljoonaa euroa voitolliseksi. Suurin selittävä tekijä liikevaihdon pienemiselle oli sähkönmyynnin siirtyminen osakkuusyhtiö Väre Oy:lle 1.1.2019. Voitollisen tuloksesta yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,73 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihdoksi muodostui 61,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto säilyi hyvällä tasolla ollen 14,4 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.        

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto pieneni hiukan ollen 23,2 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi muodostui 1,1 miljoonaa euroa.  Lämpövoima Oy:n tulevien vuosien merkittävimmän hankkeen eli Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoon liittyvä ympäristölupa hylättiin Vaasan hallinto-oikeudessa. Lämpövoima haki valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kesällä 2019.

Energia -konsernin palveluksessa vakinaisessa palvelusuhteessa oli vuoden vaihteessa 109 henkilöä (114 edellisenä vuonna).

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.