Korvenkylän ylivuodon tutkimukset jatkuvat

Lappeenrannan Energiaverkot tiedotti 16.7.2019 edellisenä päivänä havaitusta ylivuodosta jätevesiverkostossa Korvenkylässä.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Jatkotiedote Korvenkylän ylivuotoon jätevesiverkostosta.
Vuoto aiheutui viemäriverkoston tukkeumasta. Tutkimusten myötä arvioidaan, että jätevettä on vuotanut läheiseen lampeen 13 000 kuutiota viime syksyn ja tämän kesän välisenä aikana. Viemäriverkoston tukos avattiin välittömästi ja tarvittavista selvityksistä sekä mahdollisista jatkotoimista on sovittu ympäristötoimen kanssa. Vuodosta ei ole aiheutunut vaaraa seudun vedenotolle ja vedenottamon vedenlaatua seurataan normaalisti.

Veden verkostopäällikkö Sami Väisänen vahvistaa lukutiedon ja tarkentaa, että keskimäärin puhdistamatonta jätevettä on valunut lampeen noin 50 kuution vuorokausitahdilla kahdeksan kuukauden ajan.

- Tapahtuneen toistumisen ehkäisemiseksi ylivuotoputkeen asennetaan hälytin pikimmiten. Muiden jätevesipumppaamoiden ylivuotoputkien kohdalla asiaa tarkastellaan tapauskohtaisesti ja tarvittaessa niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Vahingon laajuuden kartoittaminen on aloitettu lammesta purkautuvan veden näytteiden ottamisella.

- Analyysien perusteella arvioidaan päästön vaikutusta purkuvesistöön sekä tarvittavia jatkonäytteiden laajuutta ja tarpeellisuutta. Ensimmäisiä vesinäytteiden tuloksia saadaan ensi viikon lopulla.

Verkostopäällikkö kertoo, että lammesta otetaan sedimenttinäytteitä viikon 31 aikana. Lammen historiasta johtuen kaikki näytteenotto on harkittava tarkoin, koska tutkimuksilla ei haluta aiheuttaa lisää vahinkoa.

- Harkitsemattomalla näytteenotolla saatetaan aiheuttaa haittaa lammen purkuvesistölle, mikäli vuosien saatossa kapseloitunut pohjasedimentti häiriintyy ja veden virtaus vie sen mukanaan.

Tehtävien tutkimusten perusteella suunnitellaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Lampeen päätyneen kiintoaineksen poistaminen on myös harkittava tarkoin samoista syistä.

- Meidän tulee myös huomioida alueen runsas linnusto näytteenotossa sekä kunnostustoimenpiteitä suunniteltaessa.

Läheisen vedenottamon ja lammen välissä on ympäristöasioihin erikoistuneen konsultin tietojen mukaan vettä läpäisemätön savikerros, joten vedenotolle tuskin aiheutuu vaaraa.

- Veden laatua seurataan vedenottamolla normaaliin tapaan ja tehtävien tutkimusten perusteella harkitaan seurannan tehostamista.

Verkostopäällikkö kertoo lammen historian olleen erityislaatuinen, sillä se on aikoinaan kaivettu Korvenkylän kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä 1960-luvun puolivälissä ja lampeen on ohjattu Korvenkylän asuinalueen jätevedet. Lammen alueen maat omisti tuolloin Rauhan sairaala ja nykyään maat omistaa Lappeenrannan kaupunki.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.