Kaukolämmön ja veden hintoihin esitetään maltillisia korotuksia vuodelle 2024

Sähkön verkkopalvelun hinnat esitetään säilytettävän nykyisellä tasolla.
Lappeenrannan Energia
|
Mertaniemen voimalaitos ja Lappeenrannan kaupunkisilhuetti
Lappeenrannan Energia esittää omistajalleen Lappeenrannan kaupungille kaukolämmön ja veden hintoihin maltillisia korotuksia vuodelle 2024. Kaukolämmön ja veden hinnankorotukset kohdistuvat perusmaksuihin. Lisäksi sähkön verkkopalvelun osalta esitetään, että tulevan joulukuun perusmaksut jätetään laskuttamatta asiakkailta. Kaukolämmön osalta esitetyn korotuksen vaikutus on keskimäärin 5 % ja veden osalta keskimäärän 7 % asiakkaiden kokonaismaksuihin.

Muutoksista hinnoitteluun ja joulukuun laskutukseen on toimitettu tänään 10.11.2023 esitys Lappeenrannan Energian omistajanohjauksesta vastaavalle ja hinnanmuutoksista päättävälle Lappeenrannan kaupunginhallitukselle.

- Palveluiden hinnat ovat säilyneet vuosia vakaina ja lähiaikojen näkymät eri palveluiden hintojen kehitykselle ovat vakaat huolimatta maailman laajuisen energiakriisin ja sen kiihdyttämän inflaation yhteisvaikutuksesta energianhintoihin ja yleiseen kustannustasoon, kertoo toimitusjohtaja Arto Nikkanen.

Lappeenrannan Energian tavoitteena on olla hiilineutraali energia- ja vesiyhtiö vuonna 2026.

- Energiantuotantomme nojaa suurelta osin uusiutuviin päästöttömiin energianlähteisiin. Yhdessä pitkäjänteisesti ylläpidettyjen energia- ja vesiverkkojen kanssa ne auttavat tuomaan vakautta hintojen kehitykseen pitkälle tulevaisuuteen.

Hiilineutraalius ja useat lämmönlähteet takaavat kilpailukykyisen lämmön toimituksen kaikissa oloissa

Viimeisen parin vuoden tapahtumat maailmalla ovat rajoittaneet energiantuotannon polttoaineiden saatavuutta eurooppalaisilla energiamarkkinoilla aiheuttaen voimakasta vaihtelua energiahyödykkeiden hintoihin. Energiakriisin pahin vaihe on vähitellen taittunut, mutta tulevaisuudessa niin Ukrainan kuin Lähi-idän tilanteen kehittyminen tuovat maailmanmarkkinoille omat epävarmuustekijänsä.

Tältä taustalta kaukolämmön kokonaishintaan esitetään viiden prosentin korotusta vuoden vaihteessa. Hinnankorotus kohdistuu myynnin perusmaksuun ja sen suuruus riippuu asiakkaan lämmönkäyttöpaikallaan käyttämästä laskutusvesivirrasta.

- Myynnin energiamaksu ja siirron maksut pysyvät nykyisellä tasolla. Kaukolämmön perusmaksun perusteena olevat kiinteät kustannukset ovat nousseet energiakriisistä aiheutuneen yleisen kustannustason sekä hiilineutraaliuteen ja huoltovarmuuteen kohdistuneiden investointien seurauksena, perustelee Nikkanen.

Lappeenrantalaisen kaukolämmön tuotannossa on varauduttu polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan vaikuttaviin epävarmuustekijöihin monipuolisilla uusiutuviin biopolttoaineisiin ja sähköön perustuvilla tuotantoratkaisuilla.

- Lisäksi kattava eri lämmönlähteitä hyödyntävä tuotantokapasiteetti tuo varmuutta tilanteisiin, joissa jonkin polttoaineen saatavuus on rajoitettu. Balticconnectorin rikkoutumisella ei ole vaikutusta kaukolämmön toimitusvarmuuteen Lappeenrannassa tulevana talvena, Nikkanen toteaa.

Lappeenrannassa kaukolämpö on pysynyt vuosia vakaahintaisena ja hinta on alle valtakunnallisen keskiarvon perusmaksun korotuksen jälkeenkin.

- Tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, kun panostamme entistä enemmän uusiutuviin, hukkalämpöön ja lämmönvarastointia hyödyntäviin lämmöntuotantoratkaisuihin. Tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön Mertaniemen voimalaitoksen vanhan sähkökattilan sekä muuttaneet Ihalaisen kaksi maakaasukattilaa pellettipolttoaineelle sopivaksi. Lisäksi investoimme vuoden aikana liittämällä Mustolan alueen kaukolämmön runkoverkkoon ja Rauhan alueen Imatran kaukolämpöverkkoon sekä Elstorin kaukolämpöakun käyttöönottoon Selkäharjussa.

Lähiaikoina Energialla on tavoite tehdä investointipäätös Mertaniemeen sijoitettavasta lämpöakusta sekä edistää paikallisia hukkalämmönlähteitä hyödyntävien polttamista korvaavien tuotantoratkaisujen käyttöönottoa osana kaukolämmön tuotantoa. Investointeja ensi vuonna kaukolämmöllä on 7,1 M€.

Veden perusmaksulla katetaan välttämättömiä verkoston korjausinvestointeja

Puhtaan ja jäteveden verkostojen investointeihin on budjetoitu ensi vuodelle 4,6 M€. Tavoitteena on vähentää vesi- ja jätevesiverkkojen saneerausvelkaa ja jatkaa etäluettavien vesimittareiden asennuksia vielä seuraavan kahden vuoden ajan.

- Mittariprojekti edellyttää noin 2-3 miljoonan euron investointia. Sillä parannetaan verkoston älykkyyttä ja vuototilanteiden ennakointia. Investointien rahoittamiseksi sekä poikkeuksellisen suuren yleisen kustannustason nousun vuoksi vesihuollon asiakasmaksuja on nyt tarve korottaa, kertoo Lappeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtaja Jussi Selenius.

Vesiliiketoiminnan kustannukset jakautuvat puoliksi kiinteiden ja muuttuvien kustannusten välillä. Liikevaihdosta valtaosa kertyy veden käyttömaksuista.

Energiaverkot esittää kaupunginhallitukselle veden ja jäteveden perusmaksuihin korotusta vuoden 2024 alusta alkaen. Korotusten jälkeen kotitalousasiakkaan vesilasku vuositasolla nousisi keskimäärin 7 prosenttia.

- Hinnankorotus mahdollistaa osaltaan korjausvelan alentamisen tulevina vuosina, liiketoiminnan kannattavuuden ja edelleen maailman parhaan veden toimituksen asiakkaillemme.

Pitkäjänteinen työ säävarman sähköverkon eteen jatkuu

Lappeenrannan Energiaverkot laski vuoden 2022 alusta ja edellisvuoden 2021 kesäkuussa sähkön verkkopalvelun hintoja. Hintoja laskettiin molemmilla kerroilla 10 %:a toimitusvarmuusinvestointien takarajan siirron ja Energiaviraston valvontamallin muutosten vuoksi.

Tarkistuslaskelmien mukaan Energiaverkkojen sähkön verkkopalvelun hinnoittelu on oikealla tasolla, eikä hintoihin tarvita muutoksia yleisen kustannustason noususta huolimatta.

- Esitämme viimeisimpien valvontajakson tulosten myötä, että jätämme vielä laskuttamatta tämän vuoden joulukuun verkkopalvelun perusmaksut asiakkaiden sähkölaskuilta, sanoo Energiaverkkojen toimitusjohtaja Jussi Selenius. Perusmaksut jätettiin laskuttamatta myös tämän vuoden tammi- ja helmikuussa.

Energiaverkkojen sähkön verkkopalvelun hinnoittelu on edelleen valtakunnallisessa vertailussa keskihintaisten verkkoyhtiöiden luokkaa.

- Investoimme sähköverkkoihin Lappeenrannassa, Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella ensi vuonnakin 9,5 miljoonaa euroa, Selenius tiivistää sähkön jakeluverkon suunnitelmista.

Lue vielä 22.11.2023 julkaistut kaukolämmön asiakastiedotteemme ja veden asiakastiedotteemme.

Hinnankorotusesitysten vaikutus asiakashintoihin

Kaukolämpö

Esimerkki hinnankorotuksen vaikutuksesta tyyppitalojen maksuihin vuodessa. Hinnat alv. 24 %.
 

 

Nykyinen perusmaksu €

Uusi perusmaksu €

Nykyinen kokonaismaksu €

Uusi kokonaismaksu €

Omakotitalo 18 MWh

343

418

1 819

1 894

Rivitalo 150 MWh

2 436

3 042

14 738

15 342

Kerrostalo 600 MWh

6 949

8 763

56 148

57 966
 

Vesi

Esimerkki hinnankorotuksen vaikutuksesta tyyppitalojen maksuihin vuodessa.

 

Nykyinen perusmaksu €

Uusi perusmaksu €

Nykyinen kokonaismaksu €

Uusi kokonaismaksu €

Omakoti-, pari- ja pienkerrostalot sekä pienet tuotanto- ja liikerakennukset (DN20) (sis. alv 24 %)

107

149,80

627 €/vuosi (veden kulutus vuodessa 100 m3)

670 €/vuosi (veden kulutus vuodessa 100 m3)

Kerrostalot, tuotanto- ja liikerakennukset sekä julkisen palvelun kiinteistöt​ (DN32+).
(alv 0%)

286

629,20

6 157 €/vuosi (veden kulutus vuodessa 1 400 m3)

6 500 €/vuosi (veden kulutus vuodessa 1 400 m3)

 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.