Hyväristönmäen ympäristölupa-asian käsittely palautuu hallinto-oikeudelle

Lappeenrannan Energia
|
Toikansuon jätevedenpuhdistamo - kuvituskuva
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään 22.6.2021 ilmoittanut päätöksestään kumota Vaasan hallinto-oikeuden päätös Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan hylkäämisestä. KHO palauttaa samalla tulevan uuden jätevedenpuhdistamomme ympäristölupa-asian käsittelyn takaisin hallinto-oikeudelle.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen kertoo, että yhtiön kannalta päätöstä on pitkään odotettu ja asiaan toivottiin jo ratkaisevaa päätöstä jätevedenpuhdistamon hankkeen edistämiseksi.

- Nyt saadun päätöksen myötä jäämme edelleen odottamaan hallinto-oikeuden uutta käsittelyä ympäristöluvasta. Hyvä uutinen on se, että KHO on perusteluissaan tehnyt Lappeenrannan kannalta hyviä linjauksia ympäristönsuojelulain mukaisesti.

KHO katsoo, että hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, sillä hallinto-oikeus ei päätöksessään lausutuilla perusteilla ole KHO:n mukaan voinut kumota aluehallintoviraston hyväksymää ympäristölupaa.

- Tulkitsemme, että hallinto-oikeus ei ole päätöksessään huomioinut kaikkia perusteluitamme hylätessään Hyväristönmäen ympäristölupamme. Tämä antaa meille toivoa pitäytyä tehdyissä suunnitelmissamme edelleenkin.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostettu päätöstä odotellessa

Uuden puhdistamon rakentaminen on arvioitu kaikkiaan noin kolmen vuoden mittaiseksi, mutta hanketta ei päästä edistämään edelleenkään. Hankkeen taustatyönä on valmiina puhdistamon yleissuunnittelu, joka on laadittu vuosina 2015-2017. Uuden puhdistamon kustannusarvio sisältäen myös siirtolinjan Hyväristönmäelle on 70 miljoonaa euroa.

- Alueemme asukkaille kuin ympäristön hyvinvoinnille on parempi, mitä nopeammin pääsisimme rakentamaan uutta puhdistamoa. Parhaimmillaan se olisi voinut meidän puolestamme valmistua vuoden 2026 lopulla, toimitusjohtaja kertoo yhtiön valmiudesta edetä hankkeessa.

- Olimme toki varautuneet, että hanke voi edelleen viivästyä. Tämän nyt tulleen viivästyksen lisäksi vielä voi olla edessä viivästyksiä eri käsittelyvaiheiden mahdollisten valitusten vuoksi, Nikkanen toteaa viitaten muun muassa kaavoitus- ja maanlunastusasioihin.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on tällä hetkellä voimassa vuoden 2025 loppuun.

- Toikansuon puhdistamoa ylläpidetään niin kauan, kunnes uusi puhdistamo on käyttöön otettu. Laitoksen toimintaa on tehostettu uudella jälkisuodatusyksiköllä, jolla ajoittain heikentyneitä kiintoaine- ja fosforipitoisuuksien puhdistustuloksia pystytään parantamaan.

Suomen puhtainta käytettyä vettä

Lappeenrannan Energialle ympäristönsuojelu on luonnollinen osa kaikkea yhtiön toimintaa. Uusi ja teknisesti parasta puhdistustulosta tekevä puhdistamo tulee korvaamaan nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon. Hanke vastaa tehokkaasti vesihuoltoalan kiristyviin puhdistusvaatimuksiin ja riskienhallintaan.

- Meiltä vaadittujen kriteerien myötä uudelta puhdistamoltamme luontoon palautuva vesi on Suomen puhtainta.

Tavoitteena olevan ympäristöluvan vaatimuksissa fosfori eli rehevyyttä vesistöissä aiheuttava ravinne poistetaan tasolle, jollaista Suomessa ei ole vielä toistaiseksi vaadittu. Syynä tähän on puhdistettujen vesien laskupaikka Rakkolanjoki, jonka nykyiseen heikkoon tilaan tarvitaan myös parannusta.

- Kriteerit ovat itseasiassa niin tiukat, että ne nostavat Lappeenrannan Euroopan johtavaksi kaupungiksi jätevedenkäsittelyn ympäristövaatimusten osalta, toimitusjohtaja tarkentaa ja jatkaa:

- Uuden puhdistamon avulla turvaamme samalla, että jatkossa puhdistuskapasiteetti riittää ja poikkeamatilanteisiin varautumisemme paranee entisestään. Kannamme vahvasti vastuutamme rakentaa maakuntaamme puhdasta ja kestävää tulevaisuutta.

Lappeenrannan Energia kertoo mediatiedotteiden ja hankkeeseen suunniteltujen asukastilaisuuksien lisäksi uudesta jätevedenpuhdistamon hankkeen etenemisestä jatkossa sen omalla sivustolla lappeenrannanenergia.fi/uusi-jatevedenpuhdistamo.
 

Tutustu KHO:n päätökseen

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.