Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös jää voimaan

Vuosia odotettu päätös on viimein selvillä – uuden puhdistamon hankkeessa päästään etenemään.
Lappeenrannan Energia
|
Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös jää voimaan
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta. Lainvoimaisen ympäristöluvan mukaan Lappeenrannan Lämpövoima Oy voi rakentaa Hyväristönmäelle uuden jätevedenpuhdistamon, jonka purkuvesistönä on Rakkolanjoki. Päätöksen myötä uuden jätevedenpuhdistamon valmistelussa päästään nyt eteenpäin ja tarkempi suunnittelu voidaan aloittaa.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen kertoo, että yhtiössä päätöstä on odotettu pitkään – kaikkiaan vuodesta 2016, jolloin aluehallintovirastolta saatua ympäristölupaa on tähän päivään saakka käsitelty eri oikeusasteissa. Nyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta saadun päätöksen myötä ympäristölupa on saatu viimein lainvoimaiseksi.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostettiin päätöstä odotellessa 

Uuden puhdistamon rakentaminen on arvioitu kaikkiaan noin kolmen vuoden mittaiseksi. Hankkeen taustatyönä on valmiina puhdistamon yleissuunnittelu, joka on laadittu vuosina 2015–2017. Uuden puhdistamon kustannusarvio sisältäen myös siirtolinjan Hyväristönmäelle oli tuolloin 70 miljoonaa euroa.  

- Alueemme asukkaille kuin ympäristön hyvinvoinnille on parempi, mitä nopeammin pääsemme rakentamaan uutta puhdistamoa.  

Toikansuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on tällä hetkellä voimassa vuoden 2025 loppuun, ja sen toiminnalle tullaan hakemaan jatkoaikaa määräaikaan  mennessä.

- Toikansuon puhdistamoa ylläpidetään niin kauan, kunnes uusi puhdistamo on käyttöön otettu. Laitoksen toimintaa on tehostettu uudella jälkisuodatusyksiköllä, jolla ajoittain heikentyneitä kiintoaine- ja fosforipitoisuuksien puhdistustuloksia pystyttiin parantamaan. 

Suomen puhtainta käytettyä vettä 

Lappeenrannan Energialle ympäristönsuojelu on luonnollinen osa kaikkea yhtiön toimintaa. Uusi ja teknisesti parasta puhdistustulosta tekevä puhdistamo tulee korvaamaan nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon. Hanke vastaa tehokkaasti vesihuoltoalan kiristyviin puhdistusvaatimuksiin ja riskienhallintaan.  

- Meiltä vaadittujen kriteerien myötä uudelta puhdistamoltamme luontoon palautuva vesi on Suomen puhtainta.  

Ympäristöluvan vaatimuksissa fosfori eli rehevyyttä vesistöissä aiheuttava ravinne poistetaan tasolle, jollaista Suomessa ei ole vielä toistaiseksi vaadittu. Syynä tähän on puhdistettujen vesien laskupaikka Rakkolanjoki, jonka nykyiseen heikkoon tilaan tarvitaan myös parannusta.  

- Kriteerit ovat itseasiassa niin tiukat, että ne nostavat Lappeenrannan Euroopan johtavaksi kaupungiksi jätevedenkäsittelyn ympäristövaatimusten osalta, toimitusjohtaja tarkentaa ja jatkaa: 

- Uuden puhdistamon avulla turvaamme samalla, että jatkossa puhdistuskapasiteetti riittää ja poikkeamatilanteisiin varautumisemme paranee entisestään. Kannamme vahvasti vastuumme rakentaa puhdasta ja kestävää tulevaisuutta Etelä-Karjalaan.

Lappeenrannan Energia kertoo mediatiedotteiden lisäksi uudesta jätevedenpuhdistamon hankkeen etenemisestä jatkossa sen omalla sivustolla lappeenrannanenergia.fi/uusi-jatevedenpuhdistamo. 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.