Huhtiniemen vedessä vain vähän mikromuoveja

Huhtiniemen vedenkäsittelyprosessi näyttää vähentävän mikromuoveja varsin tehokkaasti.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Huhtiniemen vedessä on vähän mikromuoveja.
Huhtiniemen vedenottamolta jakeluverkostoon lähtevän talousveden mikromuovipitoisuudet olivat selvästi alhaisemmat kuin laitoksen raakavetenä käytetyn järviveden Saimaan Sunisenselällä. Juuri valmistuneen näytteenoton tulokset vastaavat tämänhetkisen tiedon mukaista alustavaa arviota siitä, että Suomessa altistuminen mikromuoveille vesijohtoveden välityksellä olisi vähäistä verrattuna muihin altistuslähteisiin.

Näytetulosten mukaan Huhtiniemen laitokselta lähtevässä talousvedessä mikromuovipitoisuus jäi noin seitsemään (7) kappaleeseen litrassa. Saimaassa vedenottoputken kohdalla laitoksen edustalla todettu mikromuovipitoisuus oli hieman yli 40 kappaletta litrassa. Toisessa järvipisteessä rannasta etäämmällä ja järven syvemmällä kohdalla mikromuovipitoisuus oli hieman alle 80 kappaletta litrassa.

Mikromuoveilla tarkoitetaan pieniä alle 5 millimetrin kokoisia muovihiukkasia. Talousvedessä havaitut mikromuovit ovat tehdyn selvityksen mukaan suurelta osin niin pieniä, ettei niitä paljaalla silmällä voi vedestä erottaa. Näytteissä todettu mikromuovien pitoisuustaso on talousvedessä pieni, jos sitä vertaa esim. huonepölystä tai tietynlaisesta ravinnosta löytyneisiin pitoisuuksiin. Eri tutkimusten mukaan on arvioitu, että päivässä voidaan altistua huonepölyn mukana noin 37-187 mikromuovikuidulle ja esimerkiksi simpukoissa on todettu mikromuovipitoisuuksia 360-470 kpl/kg.

Huhtiniemen tekopohjavesilaitos tuottaa talousveden koko Lappeenrannan taajama-alueelle. Saimaasta otettu raakavesi suodattuu hiekkakerrosten läpi Huhtiniemen laitokselle, jossa säädetään veden pH kalkilla ja desinfioidaan UV-käsittelyllä ennen verkostoon johtamista. Näytetulosten perusteella tämä käsittelyprosessi näyttää vähentävän talousvedeksi lähtevän veden mikromuovihiukkasia varsin tehokkaasti.

Vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että nämä laatuaan laitoksen ensimmäiset ja kertaluonteiset mikromuovinäytteet on otettu Lappeenrannan Lämpövoiman toimeksiannosta.

- Näytteenoton toteutti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, ja analysoinnista on vastannut Suomen Ympäristökeskus.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.