Energian pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle haetaan seuraajaa

Lappeenrannan Energia
|
Energian pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Reijo Kolehmaiselle (kuvassa) haetaan seuraajaa.
Lappeenrannan Energian nykyisen toimitusjohtajan Reijo Kolehmaisen jäädessä eläkkeelle vuoden 2020 aikana käynnistämme konsernillemme uuden energia- ja vesialan tuntevan toimitusjohtajan haun. Rekrytointia valmistellaan parhaillaan ja se käynnistyy maaliskuun aikana.

Reijo Kolehmainen on toiminut Lappeenrannan Energia -konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2003. Tänä aikana energiayhtiö on laajentunut monialaiseksi energia- ja vesikonserniksi, jolla on useita osakkuusyhtiöitä.

- Tällä vuosituhannella energia- ja vesialan muutokset ovat olleet suuria ja tuntuu siltä, että murros jatkuu entistä voimakkaampana, Kolehmainen summaa alaa ja pitkää kokemustaan Lappeenrannassa.

Lähes kahden vuosikymmenen aikana Kolehmainen on rakentanut Energia -konsernia kaupungin liikelaitoksesta osakeyhtiöksi ja sen toiminta-alue toimintoineen on laajentunut kaupungissa sähköverkon lisäksi kaukolämmön, maakaasun ja vesihuollon palveluihin. Sähkön verkkopalvelun osalta toiminta-alueeseen kuuluvat tänään Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen kunnat Lappeenrannan kuntaliitosten myötä laajentuneen alueen lisäksi.

Haussa uuden ajan muutosjohtaja

Lappeenrannan Energia rakentaa aktiivisesti maakuntaan kestävää ja puhdasta tulevaisuutta tarjoamalla maailman parasta vettä, älykkäät verkostot sekä vihreää lämpöä.

- Energialla panostetaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen kaikessa tekemisessämme, nykyinen toimitusjohtaja kuvaa.

Energia- ja vesialalla eletään murrosaikaa, jota vauhdittavat vähähiilisyys, hajauttaminen ja digitalisaatio. Uudelta toimitusjohtajalta odotetaan muun muassa vahvaa muutosjohtajuutta, sillä työtä tulevaisuuden suunnitelmiin tehdään alalla merkittävällä tavalla etupainotteisesti.

- Katsomme arjessamme vahvasti vihreään tulevaisuuteen vähentämällä konsernimme hiilijalanjälkeä ja tulemme olemaan hiilineutraali vuoteen 2026 mennessä. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2026 yhtiömme on nostettu maakunnan kymmenen tärkeimmän vetovoimatekijän joukkoon. Meillä on tuolloin maailman paras vesi, älykkäät ja turvalliset verkostot sekä ainutlaatuinen, vihreä lämpö, Kolehmainen tiivistää seuraavien vuosien tavoitteita. 

Lähes 120-vuotias vakaa tulevaisuuden tekijä

Lappeenrannan Energia Oy huolehtii kaikkien konsernin yhtiöiden yhteisistä palveluista. Emoyhtiön lisäksi toimintaa hoidetaan kahden tytäryhtiön voimin, jotka ovat Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa energian ja veden siirtämisestä asiakkaille sekä huolehtii, ylläpitää ja kehittää energia- ja vesiverkkoja. Lappeenrannan Lämpövoima Oy vastaa toiminta-alueen lämpö- ja höyrylaitosten, vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja kunnossapidosta. 

Lappeenrannan Energia on osakkaana Väre Oy:ssä, Kaukaan Voima Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Tuulisaimaa Oy:ssä, Lähituuli Oy:ssä ja Elvera Oy:ssä.

Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 105,1 M€, liikevoitto 23,4 M€ ja yhtiö tuloutti osinkoja omistajalle 3,7 M€. Energia-konsernin omistaa kokonaisuudessaan Lappeenrannan kaupunki.

Lappeenrannan Energian historian katsotaan alkaneen kaupungissa 17.5.1901, jolloin silloiset valtuusmiehet päättivät sähkölaitoksen perustamisesta katuvalojen saamiseksi kaupunkiin. Seuraavan vuoden alussa sähköä toimitettiin jo ensimmäisille kuluttaja-asiakkaille. Tänään Lappeenrannan Energialla on lähes 58 000 sähkön verkkopalvelun, yli 13 000 veden, 5 200 kaukolämmön ja noin 560 maakaasun asiakasta.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.