Puhdasta hyvinvointia Etelä-Karjalaan

Kotitalouden hanasta tuleva vesi on hajutonta, kirkasta ja raikkaan makuista, mikä on merkki veden erinomaisesta laadusta. Hyvä vedenlaadun ylläpitäminen vaatii tarkkaa ja vastuullista toimintaa. Lue lisää Lappeenrannan Energian puhtaan hyvinvoinnin tavoitteesta.

Lappeenrannan Energian tavoitteena on luoda puhtaampaa hyvinvointia Etelä-Karjalan alueella ja olla luotettava toimija ympäristövastuullisesti.

Pahoittelemme hajuhaittaa Toikansuon jätevedenpuhdistamolta 25.-26.11.

Lappeenrannan keskustan ja Kesämäen alueella on havaittu voimakasta pahaa hajua maanantaina ja tiistaina 25.-26. marraskuuta. Haju aiheutui Toikansuon jätevedenpuhdistamon lietteen välivarastoinnissa tapahtuneesta poikkeavasta toiminnasta viime viikonlopun aikana. Toikansuon jätevedenpuhdistamo on toiminut koko ajan normaalisti ja poikkeamasta aiheutui ympäristöön ainoastaan hajuhaittaa.

Haimme valituslupaa

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Vedenottamoilta lähtevän veden laatu

Päivitämme vuosittain alla olevaan taulukkoon tarkemmat tiedot talousvetemme laadun seurannasta. Taulukkoon on lisätty sulkeisiin Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten ja suositusten enimmäisarvot.

(Talousvesiasetus 1352/2015, vaatimus)

Maaperän puhdistustyöt alkavat Muukonkankaalla

Lappeenrannassa Muukon alueella olevaa pilaantunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä. Puhdistustyö tulee ajoittumaan marras-joulukuulle 2018. Ilottulan vedenottamolta lähtevän veden liuotinpitoisuus on pysynyt turvallisella tasolla.

Marraskuussa alkava puhdistustyö tullaan toteuttamaan hyödyntäen paikan päällä tehtäviä suorainjektointiteknologioita, joissa vaikuttavat yhdisteet syötetään korkealla paineella suoraan tavoiteltuu

Lappeenrannan Muukko-Ilottulan pohjavesialueen liuotinesiintymän tutkimuksia jatketaan

Lappeenrannan Muukon ja Ilottulan alueen pohjavedessä jo vuonna 2011 havaittua tetrakloorieteenä (PCE) eli kloorattua liuotinta esiintyy edelleen. Liuotinpitoisuus kasvaa hitaasti myös vedenottamolla. Liuottimen lähdettä on etsitty pohjavesialueelta parin vuoden ajan, mutta sitä ei ole pystytty varmistamaan. Pohjaveden liuotinesiintymän tutkimukset jatkuvat alueella alkuvuodesta. Ilottulan vedenottamolta asiakkaille lähtevä vesi täyttää edelleen talousvedelle asetetut terveydelliset laatunormit.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen johtaja Ilkka Räsänen kertoo, että vuoden 2015 alkupuolella alueella tehtävien jatkotutkimusten tarkoituksena on varmistaa PCE:n lähde sekä kulkeutumisreitti ve

Lappeenrannan Ilottulan vedenottamon talousvesi täyttää laatuvaatimukset

Lappeenrannan Ilottulan vedenottamon talousvesi täyttää mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset, eikä veden käyttöä talousvetenä tarvitse rajoittaa. Ilottulan vedenottamon jakelu kattaa Lappeenrannan lähinnä kantakaupungin itäiset alueet. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio vahvistaa, että Ilottulan vedenottamolta jakeluun lähtevän veden laatua seurataan kuukausittain ja vesi on todettu käyttökelpoiseksi.

Lappeenrannan Energia tiedotti Lappeenrannan Muukko-Ilottulan pohjavesialueen liuotinesiintymän tutkimuksista tämän vuoden tammikuun 13. päivä.

Tiedote Lappeenrannan Muukko-Ilottulan pohjavesialueen liuotinesiintymästä

Lappeenrannan Muukon ja Ilottulan alueen pohjavedessä ensimmäisen kerran vuonna 2011 havaitun tetrakloorieteenin (PCE) eli klooratun liuottimen lähde on arvioitu paikantuneen. Asiakkaille lähtevä vesi täyttää edelleen hyvin talousvedelle asetetut terveydelliset laatunormit, mutta liuotinpitoisuus kasvaa yhä hitaasti Ilottulan vedenottamolla. Uudet tutkimukset keskittyvät nyt riskinhallintatoimien suunnitteluun vedenottamolla.
Liuottimen lähde on tutkimuksien mukaan arvioitu paikantuneen Muukon teollisuusalueelle, Valtatie 6 läheisyyteen, jolla on 60-luvulta lähtien ollut konepajatoimintaa.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnassa poikkeama - tilannetta tarkkaillaan tiiviimmin

Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminta on heikentynyt huonosti laskeutuvan lietteen vuoksi. Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kertoo, että ilmiön syytä ei ole pystytty varmentamaan ja tilannetta tarkkaillaan edelleen.

- Tihennämme puhdistamon käytöntarkkailua fosforin ja kiintoaineen tarkkailun osalta päivittäiseksi myös viikonvaihteen yli. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolta lähtevän puhdistetun jäteveden kokonaisfosfori on tasolla 0,8 mg/l, kun lupaehtona Toikansuolla on 0,5 mg/l.

Tilaa aihepiirin Lappeenrannan Lämpövoima RSS-syöte

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.