Pönniälänkankaan YVA:sta on yleisötilaisuus verkossa 20.1.

Osallistu yleisötilaisuuteemme kotisohvaltasi tai seuraa tilaisuutta kännykällä ulkoillessasi.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Pönniälänkankaan YVA:sta on yleisötilaisuus verkossa 20.1.2022
Pönniälänkankaan vedenottohankkeen YVA-yleisötilaisuus järjestetään torstaina 20.1.2022. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toinen vaihe eli YVA-selostus on valmistunut ja toimitettu joulukuussa ELYlle. 

Kaikille avoin yleisötilaisuus aiheesta pidetään torstaina 20.1.2022 kello 17:30 alkaen TeamsLivenä. 

Linkki tilaisuuteen löytyy ELY:n verkkosivuilta tai suoraan oheisesta lyhytlinkistä

Kuulutus: Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto ja veden johtaminen Lappeenrantaan, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lappeenrannan Lämpövoima Oy on toimittanut 20.12.2021 Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen koskien vedenottoa Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueelta ja otetun veden johtamista Lappeenrantaan. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden saanti Lappeenrannan seudun asukkaille ja yrityksille. Tämän vuoksi suunnitellaan pohjavedenottoa Taipalsaaren kunnassa sijaitsevalta Pönniälänkankaalta, joka on Suomen suurimpia pohjavesialueita. Suunniteltu vedenottomäärä on 10 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä YVA-lain mukaan edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Vedenottoa varten Pönniälänkankaalle rakennetaan kaksi kaivoaluetta. Kaijansuon lampien kaivoalueelta otetaan 7000 m3/d ja Sinisten aaltojen kaivoalueelta 3000 m3/d. Vesi johdetaan joko Ilottulan tai Huhtiniemen vedenkäsittelylaitoksille. Vesijohtolinja Ilottulan vedenkäsittelylaitokselle kulkisi pääasiassa Saimaan pohjaan upotettuna ja Huhtiniemen vesienkäsittelylaitokselle valtaosin maahan kaivettuna.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE2)

  • VE0, hanketta ei toteuteta.
  • VE1, vedenotto 10 000m3/d vesijohtolinja Kattelussaaren kautta Ilottulaan.
  • VE2, vedenotto 10 000m3/d vesijohtolinja Saimaanharjun kautta Huhtiniemeen.


Tiedottaminen

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan 4.1.-4.3.2022 Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla. Arviointiselostus on nähtävillä Taipalsaaren kunnassa Kellomäentie 1 ja Lappeenrannan kaupungissa Villimiehenkatu 1 asiakaspalvelukeskus Winkissä sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).

Lisäksi selostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta: www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA

Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä sähköinen yleisötilaisuus (Teams) pidetään torstaina 20.1. klo 17.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua hankkeen YVA-menettelyn internetsivulla www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA ennen tilaisuuden alkua julkaistavasta linkistä.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle 4.3.2022 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi [at] ely-keskus.fi. Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELYkeskus, PL 1041, 45101 Kouvola. E

LY-keskus antaa arviointiselostuksesta YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän selostuksen nähtävillä olon päättymisen jälkeen. Perusteltu päätelmä on viranomaisen johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä tulee nähtäville toukokuun alussa sähköisesti osoitteeseen: www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272
Lisätietoja hankkeesta:
- Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Riitta Moisio p. 040 568 9654
- YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Joonas Hokkanen p. 0400 355 260 ja Maija Jylhä-Ollila p. 040 847 6725

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.