Sähkön siirron tuloslaskelma 2021

Lappeenrannan Energia
|
SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
     
LIIKEVAIHTO 28 803 28 475
Liiketoiminnan muut tuotot    
Sisäiset tuotot 0 0
Muut liiketoiminnan muut tuotot 30 38
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana    
Häviösähkö 1 751 698
Muut ostot tilikauden aikana 224 234
 Ulkopuoliset palvelut    
Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut  3 911 3 627
Muut ulkopuoliset palvelut 5 078 4 998
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 409 539
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 62 90
Muut henkilösivukulut 19 11
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot sähköverkon hyödykkeistä 6 518 6 218
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  118 82
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut 181 98
Sisäiset kulut 11 46
Muut liiketoiminnan muut kulut 516 523
Kulut yhteensä -18 798 -17 165
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10 035 11 348
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 1 0
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
Saman konsernin yrityksille -3 006 -3 018
Kunnalle 0 0
Muille -40 -38
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 990 8 293
 Tilinpäätössiirrot    
 Poistoeron muutos    
        Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 7 106 7 003
        Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 0 33
        Annettu konserniavustus 0 -1 292
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot 275 72
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -391 -108

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.