Sähkön siirron tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
     
LIIKEVAIHTO 28 475 29 572
Liiketoiminnan muut tuotot    
Sisäiset tuotot 0 0
Muut liiketoiminnan muut tuotot 38 6
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana    
Häviösähkö 698 1 146
Muut ostot tilikauden aikana 234 86
 Ulkopuoliset palvelut    
Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut  3 627 3 667
Muut ulkopuoliset palvelut 4 998 4 402
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 539 530
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 90 95
Muut henkilösivukulut 11 8
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot sähköverkon hyödykkeistä 6 218 6 104
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  82 81
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut 98 69
Sisäiset kulut 46 32
Muut liiketoiminnan muut kulut 523 761
Kulut yhteensä -17 165 - 16 981
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 11 348 12 597
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 0 1
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
Saman konsernin yrityksille -3 018 - 3 064
Kunnalle 0 0
Muille -38 - 41 
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 8 293 9 492
 Tilinpäätössiirrot    
 Poistoeron muutos    
        Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 7 003 6 251
        Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 33 38
        Annettu konserniavustus -1 292 - 4 484
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot 72
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -108 - 1 288

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.