Sähkön siirron tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
     
LIIKEVAIHTO 29 572 30 155
Liiketoiminnan muut tuotot    
Sisäiset tuotot 0 0
Muut liiketoiminnan muut tuotot 6 5
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana    
Häviösähkö 1 146 1 339
Muut ostot tilikauden aikana 86 139
 Ulkopuoliset palvelut    
Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut  3 667 4 014
Muut ulkopuoliset palvelut 4 402 3 968
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 530 832
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 95 171
Muut henkilösivukulut 8 15
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot sähköverkon hyödykkeistä 6 104 6 079
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  81 11 9
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut 69 26
Sisäiset kulut 32 35
Muut liiketoiminnan muut kulut 761 706 
Kulut yhteensä - 16 981 - 17 441
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 12 597 12 720
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 1 1
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
Saman konsernin yrityksille - 3 064 - 3 075
Kunnalle 0 0
Muille - 41  - 53
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 9 492 9 593
 Tilinpäätössiirrot    
 Poistoeron muutos    
        Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 6 251 8 551
        Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 38 26
        Annettu konserniavustus - 4 484 - 3 513
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot 0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) - 1 288 - 2 498

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.